Lista aktualności Lista aktualności

Dofinansowanie remontu drogi powiatowej

W dniu dzisiejszym(08.07) w siedzibie Nadleśnictwa Elbląg, Lasy Państwowe przekazały środki finansowe na remont drogi powiatowej nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik.

W ramach podpisanej umowy na dofinansowanie remontu, Lasy Państwowe przekazały 80% wartości całej planowanej inwestycji w wysokości 1 200 000 zł. Wartość dofinansowania opiewa na kwotę 960 000 zł.

Wicestarosta Elbląski, Ryszard Zając pozytywnie ocenił wieloletnią już współpracę z Lasami Państwowymi. Obecny przy przekazaniu Michał Gzowski- Rzecznik Prasowy Lasów Państwowych, powiedział, że Lasy Państwowe czując odpowiedzialność za prowadzoną działalność gospodarczą i związane z nią oddziaływanie na lokalne społeczności, wspierają samorządy, dofinansowując  między innymi inwestycje drogowe. Gospodarz tego spotkania Nadleśniczy Mariusz Potoczny zaznaczył, że współpraca miedzy różnymi lokalnymi instytucjami daje możliwość rozwoju całego regionu. Tak jak w tym przypadku, zadbanie o drogi oprócz podniesienia jakości dojazdów do domów i zwiększenia bezpieczeństwa (lepsza komunikacja służb ratunkowych), daje możliwość dostarczania drewna do odbiorców takich jak zakłady przetwarzające drewno, które w naszym regionie dają znaczącą ilość miejsc pracy lokalnym mieszkańcom.

Zakończenie remontu drogi planowane jest jeszcze w bieżącym roku.