Lista aktualności Lista aktualności

Monitoring wizyjny terenów leśnych

Tereny leśne Nadleśnictwa Elbląg obejmujące powierzchnię 17 807,13 ha objęte są nadzorem mobilnych kamer wideo. Nadzór prowadzony jest w celu  zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywaniem innych zadań w zakresie ochrony mienia stosownie do przepisów ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz.U. 2017 poz. 788 ze zm.).

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwane dalej Rozporządzeniem), Nadleśnictwo Elbląg informuje, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego jest Nadleśnictwo Elbląg z siedzibą w Elblągu 82-300; ul. Marymoncka 5; 
  2. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 1, przetwarzane w celu analizowania niewłaściwych zachowań na terenach leśnych, mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
  3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych.
  4. Zapisy z monitoringu przechowywane są do ich nadpisania.
  5. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pozyskiwanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.