Lista aktualności Lista aktualności

Nowa Rada Naukowo-Społeczna Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Elbląsko-Żuławskie

Leśny Kompleks Promocyjny, obejmuje swoim zasięgiem tereny znajdujące się w zarządzie Nadleśnictwa Elbląg, a jego zadaniem jest rozwijanie i doskonalenie metod zagospodarowania lasu w sposób zrównoważony, edukacja przyrodniczo-leśna społeczeństwa oraz rozwijanie współpracy i dialogu z lokalnymi społecznościami i instytucjami i samorządami. W tym celu przy leśnych kompleksach promocyjnych powoływana jest Rada Naukowo-Społeczna, podczas spotkań której omawiane są tematy związne z funkcjonowaniem nadleśnictwa.

Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Elbląsko-Żuławskie powołany został w 2011 roku, a aktualna kadencja rady jest trzecią z kolei.