Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o wyniku przetragu na sprzedaż działki nr 167/12 w Krynicy Morskiej

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚCI NR 167/12  W KRYNICY MORSKIEJ

 

 

Nadleśnictwo Elbląg zgodnie z § 7 ust. 7 pkt. 1-7 Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się
w zarządzie Lasów Państwowych podaje następujące informacje o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego
:

  1. W dniu 30.11.2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Nadleśnictwa Elbląg przy ulicy Marymonckiej 5 – w budynku świetlicy Nadleśnictwa został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony.

  2. Oznaczenie nieruchomości nr 167/12 to obręb Krynica Morska, gmina Krynica Morska (adres administracyjny: 221001_1.0001.167/12) dla której Sąd Rejonowy w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi księgę wieczystą KW nr GD2M/00053859/8.

  3. Nieruchomość posiada powierzchnię 0,2575 ha o rodzaju użytku Bi (inne tereny zabudowane). Na nieruchomości położone są dwa budynki: budynek niemieszkalny z pokojami gościnnymi (dawna leśniczówka) oraz budynek gospodarczy, o następujących identyfikatorach zamieszczonych w kartotece budynków:

      *221001_1.0001.210_BUD budynek niemieszkalny – to obiekt wolno stojący,
       w całości podpiwniczony, parterowy, z poddaszem użytkowym, wybudowany prawdopodobnie na początku XX wieku w
       technologii tradycyjnej. Parametry budynku: powierzchnia zabudowy – 145,06 m2, powierzchnia netto – 257,17 m2,
       kubatura – 602 m3;

      *221001_1.0001.209_BUD budynek gospodarczy - to obiekt wolno stojący, bez podpiwniczenia, parterowy, z poddaszem  
       magazynowym. Parametry budynku: powierzchnia zabudowy – 80,66 m2, powierzchnia netto – 67,50 m2, kubatura – 399
       m3. Budynek gospodarczy uległ częściowo spaleniu.

    4. Liczba uczestników przetargu wyniosła: 4, liczba osób niedopuszczonych: 1.

    5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 857 000,00 zł, cena nabycia nieruchomości natomiast 1 870 000,00 zł.  

    6. Nabywcą nieruchomości zostali Państwo Sławomir i Magdalena Kondej;

    

Z upoważnienia Nadleśniczego

 Nadleśnictwa Elbląg

 Krzysztof Utrysko

Zastępca Nadleśniczego