Lista aktualności Lista aktualności

Remont drogi powiatowej 1102N

Na przełomie listopada i grudnia zakończony został remont drogi powiatowej łączącej wsie Próchnik i Rubno. Na 3.5 kilometrowym odcieku drogi wypełnione zostały ubytki i koleiny przy użyciu kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, wykonano ścięcie poboczy oraz zniwelowane zostały koleiny na nawierzchni brukowej z użyciem walca wibracyjnego.

Realizacja remontu drogi była możliwa dzięki współpracy Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Elbląg. Wartość zrealizowanych prac i materiałów łącznie wyniosła 109 470 zł, z czego Nadleśnictwo Elbląg dofinansowało 100 000 zł.