Lista aktualności Lista aktualności

Święto dzika

W dniu 10. Września 2022 r. w Krynicy Morskiej odbyło się Święto Dzika. Była to doskonała okazja do spotkania się z mieszkańcami Krynicy Morskiej i porozmawiania o lesie i przyrodzie.

Podczas wydarzenia oprócz takich atrakcji jak koncert zespołu szantowego, imprezy tanecznej czy możliwości zakupy lokalnego rękodzieła, uczestnicy mieli okazję skosztować wyrobów z dziczyzny od miejscowych producentów.

Lasy Państwowe mają na celu umożliwienie dostępu do ekologicznej, naturalnej i zdrowej żywności. Realizacja tego zadania jest możliwa dzięki prowadzonej przez polskich leśników zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Pozwala ona na korzystanie z dóbr, które daje las, bez wyrządzania mu szkody i zaburzania naturalnej harmonii. Realizacji tego celu służy funkcjonujący w Nadleśnictwie Elbląg punkt sprzedaży detalicznej dziczyzny w miejscowości Przebrno przy leśniczówce Krynica Morska.