Asset Publisher Asset Publisher

Mierzeja Wiślana – prace badawcze

Nadleśnictwo Elbląg informuje, że w związku realizowanymi pracami geologicznymi, wykonywanymi na zlecenie Urzędu Morskiego, w miejscu planowanej budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (tak zwany przekop Mierzei Wiślanej) powstał płot odgradzający miejsce pracy geologów. Ze względu na poruszające się w tym obszarze specjalistyczne maszyny i prowadzone prace ziemne prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do treści tablicach informacyjnych oraz ograniczeń wynikających z ogrodzenia tego terenu.