Asset Publisher Asset Publisher

Prace leśne

Z uwagi na rozpoczęte prace leśne w leśnictwie Jagodno, zamknięty zostanie odcinek czerwonego szlaku „Kopernikowskiego” (mapa), na trasie pomiędzy Próchnikiem, a Łęczem. Utrudnienia potrwają maksymalnie do końca kwietnia 2020 r.

Informujemy także że w leśnictwie Kąty Rybackie w sąsiedztwie Rezerwatu Kąty Rybackie przy szlaku Nordic-Walkig oraz trasie rowerowej również będą prowadzone prace leśne i z nimi związane wyłączenia z ruchu odcinki szlaków. Utrudnienia w leśnictwie Kąty Rybackie potrwają do końca marca 2020r.

Powyżej opisane odcinki dróg leśnych ( oznaczone na mapie w załączeniu)  będą nieczynna ze względu na prowadzone w ich bezpośrednim sąsiedztwie usuwanie  drzew i związanym z nim ryzykiem wypadku. Droga na odcinku prowadzonych prac zostanie wyraźnie oznaczona.

Rozpoczęte prace leśne to tak zwane cięcia rębne, i trzebieżowe których celem – oprócz pozyskania drewna – jest doprowadzenie do powstania nowego lasu bądź pielęgnacji istniejącego. Dzięki nowoczesnym, zrównoważonym metodom gospodarowania, możemy w miejsce wyciętych drzew na powierzchniach rębnych przywrócić las zgodny z panującymi w tym miejscu warunkami przyrodniczymi, między innymi stosując naturalne odnowienie, które najczęściej już zostało zainicjonowane lub pojawi się w najbliższej przyszłości.

Przypominamy, że droga przy której prowadzone są prace, to wewnętrzna droga leśna, na której obowiązuje między innymi zakaz wjazdu dla pojazdów silnikowych. Poruszając się taką drogą zawsze należy zachować ostrożność ze względu na możliwość spotkania na niej maszyn leśnych oraz samochodów z drewnem i samochodów służby leśnej. Ze względów bezpieczeństwa prosimy także o stosowanie się do poleceń służby leśnej oraz pracowników Zakładu Usług Leśnych, realizujących prace.   

Za utrudnienia przepraszamy.