Wydawca treści Wydawca treści

Przetarg na usługi leśne 2022

Dokumenty niezbędne w procedurze udzielania i wykonywania zamówień na usługi leśne 2022. Ustawy i wydawane na ich podstawie rozporządzenia podlegają publikacji wyłącznie w Dzienniku Ustaw, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461). Publikacje niezbędnych w postępowaniach ustaw i rozporządzeń wskazano m.in. w części 3.2.1) wzorcowej SWZ na wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej.

Warunki techniczne mające zastosowanie do pomiaru i klasyfikacji surowca drzewnego w PGLLP do pobrania: http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

Aktualne certyfikaty PEFC i FSC: https://elblag.gdansk.lasy.gov.pl/certyfikaty#.YYE_Jxzdjy0

 

(wskazana przegladarka Firefox)