Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Elbląg
Nadleśnictwo Elbląg
55 230 85 31, 55 230 85 30
55 230 85 85

ul. Marymoncka 5
82-300 Elbląg

BOŚ S.A. O/Olsztyn             

94 1540 1072 2107 0000 8073 0001

 

Punkt Alarmowo - Dyspozycyjny (PAD)

czynny jest w okresie od 18 marca do 30 września:

55 230 85 31 wew.:  *444, 55 230 85 43

 

 

Nadleśnictwo pracuje w dni robocze, w godzinach: 7:00 do 15:00 ( kancelaria nadleśnictwa czynna w godzinach od 8:00 do 15:00)
Nadleśniczy przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 12:00 do 15:00 w terminie wcześniej umówionym

 

Nadleśniczy
Mariusz Potoczny
55 230 85 31
Zastępca Nadleśniczego
Krzysztof Utrysko
55 230 85 31; *311
Główny Księgowy
Beata Bandurska
55 230 85 31 wew. *611
Sekretarz
Joanna Kamińska
tel.55 230 85 31 wew.: *671
Komendant Straży Leśnej
Marek Zienowski
55 237 43 12, 55 230 85 31 wew.: *221
Inżynier Nadzoru
Piotr Niemiec
55 230 85 31 wew.: *213; 601-830-690
Inżynier Nadzoru
Roman Borcowski
55 230 85 31 wew.: *212; 602-520-347

Dział Gospodarki Leśnej

Izabela Łukasiewicz
St. Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu, lasów niepaństwowych
Tel.: 55 230 85 31 wew.: *332
Karolina Żarska
Specjalista SL ds. stanu posiadania
Tel.: 55 230 85 31 wew.: *331
Janusz Śpiołek
St. Specjalista SL ds. zarządzania nieruchomościami
Tel.: 55 230 85 31 wew.: *334
Paweł Zych
St. Specjalista SL ds. pozyskania drewna i urządzania lasu
Tel.: 55 230 85 31 wew.: *335
Jowita Pochylska
Specjalista SL ds. marketingu i sprzedaży drewna
Tel.: 55 230 85 40, 533-890-139, 55 230 85 31 wew.: *333
Bogdan Ciszewski
Specjalista Służby Leśnej ds. sprzedaży detalicznej i reklamacji drewna
Tel.: 55 230-85-31 wew.: *335, 668 210 422
Łukasz Kruk
Specjalista SL ds. ochrony przyrody, ppoż i certyfikacji lasów; konsultant do spraw ornitologicznych
Tel.: 55 230-85-31 wew.: *336, 608 571 339

Dział Finansowo - Księgowy

Beata Bandurska
Główny Księgowy
Tel.: 55 230 85 31 wew.: *611
Sandra Tyblewska
St. Referent ds. księgowości
Tel.: 55 230 85 31 wew.: *600
Jadwiga Wlizlo
Starszy specjalista ds. sprzedaży
Tel.: 55 230-85-59, 55 230 85 31 wew.: *613
Natalia Błaszczyk
St. Referent ds. księgowych
Tel.: 55 230-85-31 wew: *614
Kamila Sobolewska
Specjalista ds. finansowych
Tel.: 55 230-85-31 wew: *612
Małgorzata Nowak-Osłowska
Specjalista ds. księgowych
Tel.: 55 230-85-31

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Milena Gwizdała
St. Referent ds. kancelaryjnych
Tel.: 230-85-31 230-85-30 wew.: *100, fax: 55 230 85 85
Maciej Łuczak
St. Specjalista ds. informatyki i BHP
Tel.: 55 230 85 31 wew.: *571
Małgorzata Twardowska
St. Specjalista ds. administracji
Tel.: 55 230-85-31 wew.: *672
Irena Czempas
Specjalista ds. remontów i budownictwa
Tel.: 55 230-85-31 wew: *673

Stanowiska Bezpośrednio Podlegające Nadlesniczemu

Marta Niemczyk
St. Specjalista ds.organizacji i kadr
Tel.: 55 230 85 31 wew.: *131
Jarosław Mytych
St. Specjalista SL ds. edukacji leśnej i turystyki
Tel.: 55 230 85 31 wew.: *681
Jan Piotrowski
St. Specjalista SL ds. komunikacji i promocji
Tel.: kom. 664 753 818,55 230 85 48, 55 230 85 31 wew.: *211