Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Elbląg
Nadleśnictwo Elbląg
55 230 85 31, 55 230 85 30
55 230 85 85

ul. Marymoncka 5
82-300 Elbląg

 

Adresem Elektronicznej Skrzynki Podawczej jest /pgl_lp_1502/SkrytkaESP

 

BOŚ S.A. O/Olsztyn             

94 1540 1072 2107 0000 8073 0001

 

Punkt Alarmowo - Dyspozycyjny (PAD)

czynny jest w okresie od 25 marca do 30 września:

55 230 85 31 wew.:  *444, 55 230 85 43

Nadleśnictwo pracuje w dni robocze, w godzinach: 7:00 do 15:00 ( kancelaria nadleśnictwa czynna w godzinach od 8:00 do 15:00)

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Elbląg lub wyznaczony przez niego zastępca,  w sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godzinach od 12:00 do 16:30 (po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem).

Za przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków odpowiada w Nadleśnictwie Elbląg stanowisko ds. organizacji i kadr.

 

 

Nadleśniczy
Robert Wielgosz
55 230 85 31
Zastępca Nadleśniczego
Krzysztof Utrysko
55 230 85 31; *311
Główny Księgowy
Beata Bandurska
55 230 85 31 wew. *611
Sekretarz
Joanna Kamińska
tel.55 230 85 31 wew.: *671
Komendant Straży Leśnej
Adam Dobreńko
55 237 43 12, 55 230 85 31 wew.: *221
Inżynier Nadzoru
Piotr Niemiec
55 230 85 31 wew.: *213; 601-830-690

Dział Gospodarki Leśnej

Izabela Łukasiewicz
St. Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu, lasów niepaństwowych
Tel.: 55 230 85 31 wew.: *332
Karolina Żarska
Specjalista SL ds. stanu posiadania
Tel.: 55 230 85 31 wew.: *331
Jowita Pochylska
Specjalista SL ds. ochrony lasu, przyrody i ppoż.
Tel.: 55 230-85-31 wew.:*336
Kamila Jabłonka
Specjalista SL ds. łowiectwa i zarządzania nieruchomościami
Tel.: 55 230 85 31 wew.: *334
Roman Borcowski
St. Specjalista SL ds. urządzenia lasu
Tel.: 602-520-347

Zespół pozyskania i sprzedaży drewna

Paweł Zych
St. Specjalista SL ds. zarządzania zespołem pozyskania i sprzedaży drewna
Tel.: 55 230 85 31 wew.: *335
Mateusz Oleszczak
p.o. Specjalista SL ds. sprzedaży detalicznej i reklamacji drewna
Tel.: 55 230-85-31 wew. *337
Irena Czempas
Specjalista SL ds. marketingu i sprzedaży drewna
Tel.: 55 230 85 40, 533-890-139, 55 230 85 31 wew.: *333

Dział Finansowo - Księgowy

Jadwiga Wlizlo
Starszy specjalista ds. sprzedaży
Tel.: 55 230-85-59, 55 230 85 31 wew.: *613
Natalia Błaszczyk
Specjalista ds. księgowości
Tel.: 55 230-85-31 wew: *614
Kamila Sobolewska
Specjalista ds. finansowych
Tel.: 55 230-85-31 wew: *612
Małgorzata Nowak-Osłowska
Specjalista ds. księgowych
Tel.: 55 230-85-31 *615
Natalia Bocheńska
Specjalista ds. sprzedaży
Tel.: 55 230-85-59 *613

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Milena Gwizdała
St. Referent ds. kancelaryjnych
Tel.: 230-85-31 230-85-30 wew.: *100, fax: 55 230 85 85
Maciej Łuczak
St. Specjalista ds. informatyki i BHP
Tel.: 55 230 85 31 wew.: *571
Małgorzata Twardowska
Specjalista ds. remontów i budownictwa
Tel.: 55 230-85-31 wew.: *673
Monika Wakieć
Referent ds. administracyjnych
Tel.: 230-85-31 wew.: *672
Sandra Tyblewska
Specjalista ds. kancelaryjnych
Tel.: 55 230 85 31 wew.: *131

Stanowiska Bezpośrednio Podlegające Nadlesniczemu

Marta Niemczyk
St. Specjalista ds. kadr i płac
Tel.: 230-85-30 wew.: *100,
Jarosław Mytych
St. Specjalista SL ds. edukacji leśnej i turystyki
Tel.: 55 230 85 31 wew.: *681
Jan Piotrowski
St. Specjalista SL ds. komunikacji i promocji
Tel.: kom. 664 753 818,55 230 85 48, 55 230 85 31 wew.: *211