Lista aktualności Lista aktualności

Las dla serca, serce dla lasu

 

Pod taką nazwą kryje się pilotażowy program  wsparcia rehabilitacyjnego pacjentów kardiologicznych poprzez aktywną rehabilitację ruchową w lesie, osób cierpiących na schorzenia kardiologiczne.

W dniu 1 lipca na terenie leśnictwa Jantar (Nadleśnictwo Elbląg) w miejscowości Junoszyno oficjalnie otwarto szlaki turystyczne, które zostały specjalnie dostosowane do realizacji programu rehabilitacji. Leśnicy z Lasów Państwowych wraz ze specjalistami z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego przygotowali dwa szalki konne o różnej trudności i łącznej długości 5,8 km (łatwiejszy 2,4 km, trudniejszy 3,4 km) oraz szlak nordic walking ( 2.3 km), przy którym zainstalowano drewniane kłody dostosowane do programu ćwiczeń oraz tablice z informacją jak je wykonywać.

 

Projekt otworzył Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marcin Gruchała, wraz z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku Bartłomiejem Obajtkiem, Dyrektorem Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego dr hab. Tomaszem Stefaniakiem oraz Nadleśniczym Nadleśnictwa Elbląg Mariuszem Potocznym i .

 Projekt ma charakter całkowicie pionierski i pilotażowy. Do tej pory, w Polsce nie była stosowana w sposób zorganizowany taka praktyka rehabilitacyjna!

Rehabilitacja ruchowa jest niezwykle istotnym elementem powrotu do zdrowia dla chorych po epizodach kardiologicznych, takich jak zawał serca czy wszczepienie stymulatora.

 Z obserwacji Kliniki Rehabilitacji UCK wynika, że wsparcie pacjentów poprzez prowadzenie nadzoru i doradztwa w trakcie rozpoczynania ćwiczeń jest silnym motywatorem i pozwala na o wiele skuteczniejsze osiągnięcie założonych celów rehabilitacyjnych. Klinika Rehabilitacji UCK, jesienią 2017 roku, przeprowadziła badanie wstępne odnośnie tego typu rehabilitacji osiągając wysokie oceny ze strony pacjentów.

Ścieżka powstała w Lasach Państwowych, które dają gwarancję pełnej dostępności dla każdego oraz możliwość korzystania z lasów w różnorodny sposób z poszanowaniem przyrody.

            Pozytywne wyniki programu pilotażowego będą dawały podstawy do rozszerzenia programu na inne regiony kraju i wprowadzenie powszechnej praktyki monitorowanych leśnych zajęć rehabilitacyjno-ruchowych dla pacjentów po incydentach kardiologicznych.

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!