Lista aktualności Lista aktualności

Program "Zanocuj w lesie"

Informacja nt. Programu „Zanocuj w lesie”

na terenie Leśnictw Jantar i Dąbrowa Nadleśnictwa Elbląg

W ramach Programu „Zanocuj w lesie”  Nadleśnictwo Elbląg wyznaczyło dwa różniące się warunkami obszary: Dąbrowa na Wysoczyźnie Elbląskiej oraz Jantar na Mierzei Wiślanej.

Nadleśnictwo Elbląg przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Nadleśnictwo Elbląg należy do jednego z 46, które w 2019 przystąpiły do pilotażu obszarów przeznaczonych do uprawiania bushcraftu i surwiwalu. W 2021 r. stajemy się miejscem kolejnego badania pilotażowego jakim jest dopuszczenie gotowania na kuchenkach gazowych.

 

Lokalizacja obszarów poza mapami zamieszczonymi poniżej widoczna jest również na mapie [https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy] oraz z poziomu aplikacji Mbdl https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US (android) lubhttps://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663  iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. regulaminem korzystania z obszaru zamieszczonym poniżej,
  2. Informacjami dotyczącymi miejsc rozpalania ogniska (są zaznaczone na załączonych poniżej mapach),
  3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem,
  4. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te w trakcie prac obowiązuje zakaz wstępu. Zakaz wstępu oznaczają żółte tablice ostrzegawcze ustawione w terenie, na drogach i szlakach w rejonie prac.

 

Prace z zakresu gospodarki leśnej:

Każdorazowo prosimy o kontakt z lokalnym leśniczym celem upewniania się czy w miejscu planowanego biwakowania nie odbywają się prace leśne ( kontakty do lesniczych - https://elblag.gdansk.lasy.gov.pl/lesnictwa )

 

  1. z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków (informacje podawane są na stronie nadleśnictwa https://elblag.gdansk.lasy.gov.pl/uwaga-prace-lesne1),
  2. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!  Informację o terminach polowań można uzyskać we właściwej gminie lub w nadleśnictwie (tel. 698 666 367),
  3. jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie zamieszczonego poniżej formularza  oraz przesłanie go na adres email: elblag@gdansk.lasy.gov.pl i do wiadomości jan.piotrowski@gdansk.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: tel. 664-753-818

 

Zapraszamy róznież do korzystania z obszarów znajdujących się w innych nadlesnictwach na terenic całej Polski

 

Do zobaczenia w lesie !