Lista aktualności Lista aktualności

Pilotaż - bushcraft

Dnia 21 listopada ruszył pilotażowy program udostępnienia obszarów leśnych na potrzeby uprawiania bushcraftu i surwiwalu. Lasy Państwowe wyznaczyły specjalne obszary leśne na terenie całego kraju o łącznej powierzchni 65 tysięcy hektarów, gdzie miłośnicy bushcraftu i surwiwalu będą mogli uprawiać swoje hobby. Lasy objęte pilotażowym programem wchodzą w skład leśnych kompleksów promocyjnych, które służyć mają m.in. testowaniu innowacyjnych, eksperymentalnych rozwiązań w zakresie gospodarki leśnej. Program trwał będzie przez okres jednego roku, czyli do 23 listopada 2020 r.

Na terenie Nadleśnictwa Elbląg,  takie obszary wyznaczono na obszarze Leśnictwa Dąbrowa oraz Jantar. Zasięg terenów udostępnionych do pilotażu można znaleźć w załącznikach mapowych oraz na mapach Banku Danych o Lasach (Mapa zagospodarowania turystycznego)   https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy . Zasady korzystania z obszarów pilotażowych zawarte są w Regulaminie korzystania z obszarów pilotażowych (w załączeniu poniżej). Należy jednakże pamiętać , że są to lasy, na których prowadzona jest gospodarka leśna oraz łowiecka.

Zależy nam na Twojej opinii na temat pobytu w lesie. Swoimi wrażeniami możesz podzielić się na specjalnie w tym celu przygotowanym formularzu ankietowym ( http://personal.ewaluacja.eu/index.php/364718?lang=pl).

W razie dodatkowych pytań, skontaktuj się z Nadleśnictwem Elbląg.

Dane kontaktowe:

•             www. elblag.gdansk.lasy.gov.pl 

•             tel. 552308531

•             e-mail: elblag@gdansk.lasy.gov.pl