Web Content Display Web Content Display

Headquarters Nadleśnictwo Elbląg
Nadleśnictwo Elbląg
55 230 85 31, 55 230 85 30
55 230 85 85

ul. Marymoncka 5
82-300 Elbląg

BOŚ S.A. O/Olsztyn             

94 1540 1072 2107 0000 8073 0001

 

Punkt Alarmowo Dyspozycyjny - 55 230 85 31 wew.:  *444, 55 230 85 43

Nadleśniczy
Mariusz Potoczny
55 230 85 31
Zastępca Nadleśniczego
Roman Borcowski
55 230 85 31
Główny Księgowy
Beata Bandurska
55 230 85 31 wew. *611
Sekretarz
Małgorzata Twardowska
tel.55 230 85 31 wew.: *671
Komendant Straży Leśnej
Marek Zienowski
55 237 43 12, 55 230 85 31 wew.: *221
Inżynier Nadzoru
Michał Szramka
55 230 85 31 wew.: *212

Dział Gospodarki Leśnej

Izabela Łukasiewicz
St. Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu, lasów niepaństwowych
Phone number: 55 230 85 31 wew.: *332
Aleksandra Czechowska
Specjalista SL ds. stanu posiadania
Phone number: 55 230 85 31 wew.: *331
Janusz Śpiołek
St. Specjalista SL ds. zarządzania nieruchomościami i certyfikacji lasów
Phone number: 55 230 85 31 wew.: *334
Paweł Zych
St. Specjalista SL ds. pozyskania drewna i urządzania lasu
Phone number: 55 230 85 31 wew.: *335
Jowita Pochylska
Specjalista SL ds. marketingu i sprzedaży drewna
Phone number: 55 230 85 40, 533-890-139, 55 230 85 31 wew.: *333
Łukasz Kruk
Specjalista ds. ochrony przyrody i ppoż
Phone number: 608 571 339

Dział Finansowo - Księgowy

Beata Bandurska
Główny Księgowy
Phone number: 55 230 85 31 wew.: *611
Jadwiga Cierpka
Starszy Specjalista ds. finansowych
Phone number: 55 230 85 31 wew.: *612
Magdalena Towgin-Filip
Starszy Specjalista ds. finansowych
Phone number: 55 230 85 31 wew.: *600
Jadwiga Wlizlo
Starszy specjalista ds. sprzedaży
Phone number: 55 230-85-59, 55 230 85 31 wew.: *613
Natalia Błaszczyk
Referent ds. księgowych
Phone number: 55 230-85-31 wew: *614

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Maciej Mastalerz
Referent ds. kancelaryjnych
Phone number: 55 230 85 31 wew.: *100, 55 230 85 30, fax: 55 230 85 85
Małgorzata Nowak-Osłowska
Specjalista ds. administracji
Phone number: 55 230 85 31 wew.: *672
Katarzyna Rostkowska
Specjalista ds. remontów i budownictwa
Phone number: 55 230 85 31 wew.: *673
Maciej Łuczak
Specjalista ds. informatyki i BHP
Phone number: 55 230 85 31 wew.: *571

Stanowiska Bezpośrednio Podlegające Nadlesniczemu

Marta Niemczyk
St. Specjalista ds.organizacji i kadr
Phone number: 55 230 85 31 wew.: *131
Jarosław Mytych
St. Specjalista SL ds. edukacji leśnej i turystyki
Phone number: 55 230 85 31 wew.: *681
Jan Piotrowski
Specjalista SL ds. komunikacji i promocji
Phone number: kom. 664 753 818,55 230 85 48, 55 230 85 31 wew.: *211