Asset Publisher Asset Publisher

Jantar (05- 21 sierpień)

Informujemy, że w okresie od 05.08 do 21.08.2020 prace leśne realizowane w leśnictwie Jantar  odbywać się będą:

 

na fragmencie drogi leśnej prowadzącej do wejścia na plażę nr 89 i 90 (przedłużenie ulicy Bursztynowej w Mikoszewie (szczegóły na mapie poniżej)

 

Dokładną lokalizację oddziałów leśnych w których wykonywane będą prace ( oddział leśny 63a i 64a) można sprawdzić na stronie internetowej Bank Danych o Lasach lub aplikacji na telefony mobilne o tej samej nazwie (link: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ )

 

W trakcie prowadzonych prac szlaki turystyczne pozostają otwarte, a korzystanie z nich może zostać ograniczone tylko w niewielkim stopniu poprzez chwilowe zatrzymanie ruchu na czas ścinki, uprzątnięcia drzewa i jego wywozu. Droga na odcinku prowadzonych prac zostanie wyraźnie oznaczona. Zalecane obejście przez parking leśny i wejście na plażę nr 88

 

Rozpoczęte prace leśne to tak zwane cięcia rębne, i trzebieżowe których celem – oprócz pozyskania drewna – jest doprowadzenie do powstania nowego lasu bądź pielęgnacji istniejącego. Dzięki nowoczesnym, zrównoważonym metodom gospodarowania, możemy w miejsce wyciętych drzew na powierzchniach rębnych przywrócić las zgodny z panującymi w tym miejscu warunkami przyrodniczymi, między innymi stosując naturalne odnowienie, które najczęściej już zostało zainicjonowane lub pojawi się w najbliższej przyszłości.

 

Przypominamy, że droga przy której prowadzone są prace, to wewnętrzna droga leśna, na której obowiązuje między innymi zakaz wjazdu dla pojazdów silnikowych. Poruszając się taką drogą zawsze należy zachować ostrożność ze względu na możliwość spotkania na niej maszyn leśnych oraz samochodów z drewnem i samochodów służby leśnej. Ze względów bezpieczeństwa prosimy także o stosowanie się do poleceń służby leśnej oraz pracowników Zakładu Usług Leśnych, realizujących prace.  

 

Za utrudnienia przepraszamy

Kąty Rybackie (16.07 - 31.12 2020 r.)

Informujemy, że w okresie od 16.07 do 31.12.2020 prace leśne realizowane w leśnictwie Kąty Rybackie odbywać się będą w sąsiedztwie:

  • szlaku turystycznego Nordic Walking, który przebiega w lesie pomiędzy Kątami Rybackimi a plażą (adres leśny: 86 b - mapa)

Dokładną lokalizację oddziałów można sprawdzić na stronie internetowej Bank Danych o Lasach lub aplikacji na telefony mobilne o tej samej nazwie (link: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ )

W trakcie prowadzonych prac szlaki turystyczne pozostają otwarte, a korzystanie z nich może zostać ograniczone tylko w niewielkim stopniu poprzez chwilowe zatrzymanie ruchu na czas ścinki, uprzątnięcia drzewa i jego wywozu. Droga na odcinku prowadzonych prac zostanie wyraźnie oznaczona.

 

Rozpoczęte prace leśne to tak zwane cięcia rębne, i trzebieżowe których celem – oprócz pozyskania drewna – jest doprowadzenie do powstania nowego lasu bądź pielęgnacji istniejącego. Dzięki nowoczesnym, zrównoważonym metodom gospodarowania, możemy w miejsce wyciętych drzew na powierzchniach rębnych przywrócić las zgodny z panującymi w tym miejscu warunkami przyrodniczymi, między innymi stosując naturalne odnowienie, które najczęściej już zostało zainicjonowane lub pojawi się w najbliższej przyszłości.

Przypominamy, że droga przy której prowadzone są prace, to wewnętrzna droga leśna, na której obowiązuje między innymi zakaz wjazdu dla pojazdów silnikowych. Poruszając się taką drogą zawsze należy zachować ostrożność ze względu na możliwość spotkania na niej maszyn leśnych oraz samochodów z drewnem i samochodów służby leśnej. Ze względów bezpieczeństwa prosimy także o stosowanie się do poleceń służby leśnej oraz pracowników Zakładu Usług Leśnych, realizujących prace.   

Za utrudnienia przepraszamy.

  


Prace leśne w leśnictwie Dębica (13.07 - 31.07.2020 r.) - Bażantarnia

Informujemy, że w okresie od 13.07 do 31.07. 2020 r. prace leśne realizowane w leśnictwie Dębica odbywać się będą w sąsiedztwie:

 

  • szlaku rowerowego GreenVelo   oraz  czerwonego szlaku pieszego w Elbląskiej Bażantarni (prace prowadzone będą w oddziałach leśnyych 339i, b oraz 338l)

 

 

Dokładną lokalizację oddziałów można sprawdzić na stronie internetowej Bank Danych o Lasach lub aplikacji na telefony mobilne o tej samej nazwie (link: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ )

 

W trakcie prowadzonych prac szlak rowerowy i pieszy pozostaną otwarte, a ewentualne chwilowe utrudnienia mogą powstać podczas ścinki, zrywki i wywozu drewna z lasu. Prace prowadzone będą przy wykorzystaniu wielooperacyjnej maszyny – Harwestera.

 

Rozpoczęte prace leśne to tak zwane cięcia trzebieżowe, których celem – oprócz pozyskania drewna – jest pielęgnacji istniejącego drzewostanu. Zabieg ten wykonuje się nieco wyprzedając naturalne zjawisko wydzielania się (zamierania) słabszych drzew co pozwala na pozyskanie drewna zanim ich drewno straci swoje naturalne właściwości.  Dzięki temu zabiegowi pozostałe w lesie drzewa uzyskają więcej przestrzeni do wzrostu, światła oraz wody.

 

Przypominamy, że drogi przy której prowadzone są prace, to wewnętrzne drogi leśne, na których obowiązuje między innymi zakaz wjazdu dla pojazdów silnikowych. Poruszając się takimi drogami zawsze należy zachować ostrożność ze względu na możliwość spotkania na niej maszyn leśnych oraz samochodów z drewnem i samochodów służby leśnej. Ze względów bezpieczeństwa prosimy także o stosowanie się do poleceń służby leśnej oraz pracowników Zakładu Usług Leśnych, realizujących prace.  

Za utrudnienia przepraszamy.


Leśnictwo Dębica (13.07 - 31.12.2020 r.)

Informujemy, że w okresie od 13.07 do 31.12. 2020 r. prace leśne realizowane w leśnictwie Dąbica odbywać się będą w sąsiedztwie:

  • zielonego szlaku pieszego w Bażantrni na odcinku od wiaty Parasol do miejscowości Stagniewo  (prace prowadzone będą w oddziałe 341 i 343 )

Dokładną lokalizację oddziałów można sprawdzić na stronie internetowej Bank Danych o Lasach lub aplikacji na telefony mobilne o tej samej nazwie (link: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ )

W trakcie prowadzonych prac szlak pieszy pozostanie otwarty, a ewentualne chwilowe utrudnienia mogą powstać podczas ścinki, zrywki i wywozu drewna z lasu.

 

Rozpoczęte prace leśne to tak zwane cięcia rębne, i trzebieżowe których celem – oprócz pozyskania drewna – jest doprowadzenie do powstania nowego lasu bądź pielęgnacji istniejącego. Dzięki nowoczesnym, zrównoważonym metodom gospodarowania, możemy w miejsce wyciętych drzew na powierzchniach rębnych przywrócić las zgodny z panującymi w tym miejscu warunkami przyrodniczymi, między innymi stosując naturalne odnowienie, które najczęściej już zostało zainicjonowane lub pojawi się w najbliższej przyszłości.

Przypominamy, że droga przy której prowadzone są prace, to wewnętrzna droga leśna, na której obowiązuje między innymi zakaz wjazdu dla pojazdów silnikowych. Poruszając się taką drogą zawsze należy zachować ostrożność ze względu na możliwość spotkania na niej maszyn leśnych oraz samochodów z drewnem i samochodów służby leśnej. Ze względów bezpieczeństwa prosimy także o stosowanie się do poleceń służby leśnej oraz pracowników Zakładu Usług Leśnych, realizujących prace.   

Za utrudnienia przepraszamy.

Leśnictwo Dąbrowa (17.06 - 31.07 2020r.)

Informujemy, że w okresie od 17.06 do 31.07. 2020 r. prace leśne realizowane w leśnictwie Dąbrowa odbywać się będą w sąsiedztwie:

  • szlaku rowerowego GreenVelo   (prace prowadzone będą w oddziałe 249i )

Dokładną lokalizację oddziałów można sprawdzić na stronie internetowej Bank Danych o Lasach lub aplikacji na telefony mobilne o tej samej nazwie (link: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ )

W trakcie prowadzonych prac szlak rowerowy pozostanie otwarty, a ewentualne chwilowe utrudnienia mogą powstać podczas ścinki, zrywki i wywozu drewna z lasu.

 

Rozpoczęte prace leśne to tak zwane cięcia rębne, i trzebieżowe których celem – oprócz pozyskania drewna – jest doprowadzenie do powstania nowego lasu bądź pielęgnacji istniejącego. Dzięki nowoczesnym, zrównoważonym metodom gospodarowania, możemy w miejsce wyciętych drzew na powierzchniach rębnych przywrócić las zgodny z panującymi w tym miejscu warunkami przyrodniczymi, między innymi stosując naturalne odnowienie, które najczęściej już zostało zainicjonowane lub pojawi się w najbliższej przyszłości.

Przypominamy, że droga przy której prowadzone są prace, to wewnętrzna droga leśna, na której obowiązuje między innymi zakaz wjazdu dla pojazdów silnikowych. Poruszając się taką drogą zawsze należy zachować ostrożność ze względu na możliwość spotkania na niej maszyn leśnych oraz samochodów z drewnem i samochodów służby leśnej. Ze względów bezpieczeństwa prosimy także o stosowanie się do poleceń służby leśnej oraz pracowników Zakładu Usług Leśnych, realizujących prace.   

Za utrudnienia przepraszamy.

Jantar (08 –30 czerwiec 2020 r.)

Informujemy, że w okresie od 8.06 do 30.06. prace leśne realizowane w leśnictwie Jantar  odbywać się będą w sąsiedztwie:

  • leśnego miejsca postoju pojazdów w Mikoszewie z dojazdem od ulicy Bursztynowej, (prace prowadzone będą w oddziałach 64c i 63b – mapa)
  • ścieżki rowerowej w Mikoszewie na wysokości ul. Brzegowej i Wiślanej  (prace prowadzone będą w oddziałach 66m i 66k, 67m)

Dokładną lokalizację oddziałów można sprawdzić na stronie internetowej Bank Danych o Lasach lub aplikacji na telefony mobilne o tej samej nazwie (link: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ )

W trakcie prowadzonych prac miejsce postoju pojazdów pozostanie otwarte, a ewentualne chwilowe utrudnienia mogą powstać jedynie podczas zrywki i wywozu drewna z lasu.

 

Rozpoczęte prace leśne to tak zwane cięcia rębne, i trzebieżowe których celem – oprócz pozyskania drewna – jest doprowadzenie do powstania nowego lasu bądź pielęgnacji istniejącego. Dzięki nowoczesnym, zrównoważonym metodom gospodarowania, możemy w miejsce wyciętych drzew na powierzchniach rębnych przywrócić las zgodny z panującymi w tym miejscu warunkami przyrodniczymi, między innymi stosując naturalne odnowienie, które najczęściej już zostało zainicjonowane lub pojawi się w najbliższej przyszłości.

Przypominamy, że droga przy której prowadzone są prace, to wewnętrzna droga leśna, na której obowiązuje między innymi zakaz wjazdu dla pojazdów silnikowych. Poruszając się taką drogą zawsze należy zachować ostrożność ze względu na możliwość spotkania na niej maszyn leśnych oraz samochodów z drewnem i samochodów służby leśnej. Ze względów bezpieczeństwa prosimy także o stosowanie się do poleceń służby leśnej oraz pracowników Zakładu Usług Leśnych, realizujących prace.   

Za utrudnienia przepraszamy.


Krynica Morska (08 –30 czerwiec 2020 r.)

 Informujemy, że w okresie od 8.06 do 30.06. prace leśne realizowane w leśnictwie Krynica Morska  odbywać się będą w sąsiedztwie:

•             drogi dojazdowej do parkingu leśnego  i portu oraz przy trasie rowerowej  w miejscowości Piaski  (w oddziałach 7i oraz 8b – mapa)

Dokładną lokalizację oddziałów można sprawdzić na stronie internetowej Bank Danych o Lasach lub aplikacji na telefony mobilne o tej samej nazwie (link: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ )

W trakcie prowadzonych prac droga dojazdowa do miejsca postoju oraz trasa rowerowa pozostają przejezdne, a ewentualne chwilowe utrudnienia mogą powstać jedynie podczas zrywki i wywozu drewna z lasu.

 

Rozpoczęte prace leśne to tak zwane cięcia rębne, i trzebieżowe których celem – oprócz pozyskania drewna – jest doprowadzenie do powstania nowego lasu bądź pielęgnacji istniejącego. Dzięki nowoczesnym, zrównoważonym metodom gospodarowania, możemy w miejsce wyciętych drzew na powierzchniach rębnych przywrócić las zgodny z panującymi w tym miejscu warunkami przyrodniczymi, między innymi stosując naturalne odnowienie, które najczęściej już zostało zainicjonowane lub pojawi się w najbliższej przyszłości.

Przypominamy, że droga przy której prowadzone są prace, to wewnętrzna droga leśna, na której obowiązuje między innymi zakaz wjazdu dla pojazdów silnikowych. Poruszając się taką drogą zawsze należy zachować ostrożność ze względu na możliwość spotkania na niej maszyn leśnych oraz samochodów z drewnem i samochodów służby leśnej. Ze względów bezpieczeństwa prosimy także o stosowanie się do poleceń służby leśnej oraz pracowników Zakładu Usług Leśnych, realizujących prace.   

Za utrudnienia przepraszamy.