Wydawca treści Wydawca treści

Punkt sprzedaży bezpoeśredniej dziczyzny

Punkt sprzedaży bezpośredniej zlokalizowany jest przy leśniczówce Leśnictwa Krynica Morska  ul. Wiejska 1, 82-120 Krynica Morska

Sprzedaż bezpośrednia obejmuje wypatroszone, nieoskórowane tusze zwierząt łownych, pozyskanych w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Elbląg

Tusze zwierzyny można nabyć bezpośrednio w punkcie sprzedaży po wcześniejszym złożeniu zamówienia.

Zamówienie złożyć można telefonicznie pod numerem: 694-497-495 lub  pisemnie na adres siedziby Nadleśnictwa Elbląg ul. Marymoncka 5, 82-300 Elbląg oraz na adres e-mail: elblag@gdansk.lasy.gov.pl

 

 

 

Sprzedaż tusz odbywa się na podstawie paragonu lub faktury - płatność gotówkowa bądź kartą płatniczą.

 

Ceny tusz w sprzedaży bezpośredniej (netto):

 

DZIK - 5 zł/kg

DANIEL - 11 zł/kg

SARNA - 14,50 zł/kg

 

Do cen określonych powyżej zostanie doliczona zryczałtowana kwota za przechowywanie tuszy w chłodni stanowiącej własność Nadleśnictwa Elbląg. Kwota ta wynosi aktualnie 1,80 zł/kg netto.


Oferta łowiecka

Teren  łowiecki  Nadleśnictwa  Elbląg  położony  jest  na  Mierzei Wiślanej,  na  wąskim  pasie  lądu,  który  porastają  lasy  sosnowe.
Specyficzne  dla  tego  regionu  ukształtowanie  powierzchni  a  także występujący  pas  trzcinowisk  stanowią  atrakcyjną  ostoję  dla  zwierzyny. Niewielka ilość pól uprawnych to kolejna specyfika tego rewiru łowieckiego.
Dla myśliwych organizowane są polowania indywidualne i zbiorowe.  Łowisko  oferuje  dobrej  jakości  łopatacze  danieli  i  atrakcyjne  polowania  zbiorowe  na  dziki.  Położenie  obwodu  na  trasie przelotów  ptaków  i  bezpośrednie  sąsiedztwo  dużych  akwenów wodnych sprawia, że tereny usytuowane pomiędzy lasem a wodami Zalewu Wiślanego i Morza Bałtyckiego są ulubionym miejscem miłośników bezkrwawych łowów.

Szczegóły naszej oferty łowieckiej