Wydawca treści Wydawca treści

Oferta łowiecka

Teren  łowiecki  Nadleśnictwa  Elbląg  położony  jest  na  Mierzei Wiślanej,  na  wąskim  pasie  lądu,  który  porastają  lasy  sosnowe.
Specyficzne  dla  tego  regionu  ukształtowanie  powierzchni  a  także występujący  pas  trzcinowisk  stanowią  atrakcyjną  ostoję  dla  zwierzyny. Niewielka ilość pól uprawnych to kolejna specyfika tego rewiru łowieckiego.
Dla myśliwych organizowane są polowania indywidualne i zbiorowe.  Łowisko  oferuje  dobrej  jakości  łopatacze  danieli  i  atrakcyjne  polowania  zbiorowe  na  dziki.  Położenie  obwodu  na  trasie przelotów  ptaków  i  bezpośrednie  sąsiedztwo  dużych  akwenów wodnych sprawia, że tereny usytuowane pomiędzy lasem a wodami Zalewu Wiślanego i Morza Bałtyckiego są ulubionym miejscem miłośników bezkrwawych łowów.

Szczegóły naszej oferty łowieckiej


Punkt sprzedaży bezpoeśredniej dziczyzny

Zapraszam do punktu sprzedaży bezpośredniej dziczyzny Nadleśnictwa Elbląg znajdującego się na Mierzei Wiślanej: ul. Wiejska 1, 82-120 Krynica Morska.

Sprzedaż bezpośrednia obejmuje wypatroszone, nieoskórowane tusze zwierząt łownych, pozyskanych w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Elbląg

Tusze zwierzyny można nabyć bezpośrednio w punkcie sprzedaży po wcześniejszym złożeniu zamówienia oraz ustalenia dostępności dziczyzny.

Zamówienie złożyć można telefonicznie pod numerem: 694-497-495 lub  pisemnie na adres siedziby Nadleśnictwa Elbląg ul. Marymoncka 5, 82-300 Elbląg oraz na adres e-mail: elblag@gdansk.lasy.gov.pl

W naszym punkcie jest możliwość zakupu saren, dzików i danieli. Ustalenie ceny odbywa się na podstawie następującego schematu:

 

Gatunek zwierzyny

Cena za 1 kg tuszy zwierzyny w I klasie jakości, zgodna z obowiązującą w dniu sprzedaży ceną w punkcie skupu na podstawie obowiązującej umowy z firmą skupującą. (Do ceny zostanie doliczona zryczałtowana kwota za przechowywanie tuszy w chłodni stanowiącej własność Nadleśnictwa Elbląg. Zryczałtowana kwota dopłaty przechowywanie jest równa dopłacie za korzystanie z chłodni płaconej Nadleśnictwu przez firmę skupującą tusze zwierząt łownych)

Cena za 1 kg tuszy zwierzyny obowiązująca w sprzedaży bezpośredniej [netto]

dzik

daniel

sarna

 

X

 

X+30%

 

Aktualnie obowiązująca cena w punkcie skupu:

 

Daniel  10,10 zł/kg netto

 

Sarna   23,10 zł/kg netto

 

Dzik: I klasa jakości – 9,20 zł/kg

Ceny pozostałych klas ustala się w proporcji:

klasa II – 80% ceny I klasy jakości,

klasa III – poza normą – 50% ceny I klasy jakości.

 

Należność z tytułu przechowywania tusz zwierzyny łownej w komorze chłodniczej od momentu ich przyjęcia do chwili odbioru przez Kupującego – w kwocie 2,10 zł netto miesięcznie, za każdy kilogram tuszy przyjęty w danym miesiącu kalendarzowym do skupu.

 

 

 

 

Sprzedaż tusz odbywa się na podstawie paragonu lub faktury - płatność gotówkowa bądź kartą płatniczą.