Wydawca treści Wydawca treści

Punkt sprzedaży bezpoeśredniej dziczyzny

Zapraszam do punktu sprzedaży bezpośredniej dziczyzny Nadleśnictwa Elbląg znajdującego się na Mierzei Wiślanej: ul. Wiejska 1, 82-120 Krynica Morska.

Sprzedaż bezpośrednia obejmuje wypatroszone, nieoskórowane tusze zwierząt łownych, pozyskanych w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Elbląg

Tusze zwierzyny można nabyć bezpośrednio w punkcie sprzedaży po wcześniejszym złożeniu zamówienia oraz ustalenia dostępności dziczyzny.

Zamówienie złożyć można telefonicznie pod numerem: 694-497-495 lub  pisemnie na adres siedziby Nadleśnictwa Elbląg ul. Marymoncka 5, 82-300 Elbląg oraz na adres e-mail: elblag@gdansk.lasy.gov.pl

W naszym punkcie jest możliwość zakupu saren, dzików i danieli. Ustalenie ceny odbywa się na podstawie następującego schematu:

 

Gatunek zwierzyny

Cena za 1 kg tuszy zwierzyny w I klasie jakości, zgodna z obowiązującą w dniu sprzedaży ceną w punkcie skupu na podstawie obowiązującej umowy z firmą skupującą. (Do ceny zostanie doliczona zryczałtowana kwota za przechowywanie tuszy w chłodni stanowiącej własność Nadleśnictwa Elbląg. Zryczałtowana kwota dopłaty przechowywanie jest równa dopłacie za korzystanie z chłodni płaconej Nadleśnictwu przez firmę skupującą tusze zwierząt łownych)

Cena za 1 kg tuszy zwierzyny obowiązująca w sprzedaży bezpośredniej [netto]

dzik

daniel

sarna

 

X

 

X+30%

 

Aktualnie obowiązująca cena w punkcie skupu:

 

Daniel  10,10 zł/kg netto

 

Sarna   23,10 zł/kg netto

 

Dzik: I klasa jakości – 9,20 zł/kg

Ceny pozostałych klas ustala się w proporcji:

klasa II – 80% ceny I klasy jakości,

klasa III – poza normą – 50% ceny I klasy jakości.

 

Należność z tytułu przechowywania tusz zwierzyny łownej w komorze chłodniczej od momentu ich przyjęcia do chwili odbioru przez Kupującego – w kwocie 2,10 zł netto miesięcznie, za każdy kilogram tuszy przyjęty w danym miesiącu kalendarzowym do skupu.

 

 

 

 

Sprzedaż tusz odbywa się na podstawie paragonu lub faktury - płatność gotówkowa bądź kartą płatniczą.

 

 

Materiały do pobrania


Oferta łowiecka

Teren  łowiecki  Nadleśnictwa  Elbląg  położony  jest  na  Mierzei Wiślanej,  na  wąskim  pasie  lądu,  który  porastają  lasy  sosnowe.
Specyficzne  dla  tego  regionu  ukształtowanie  powierzchni  a  także występujący  pas  trzcinowisk  stanowią  atrakcyjną  ostoję  dla  zwierzyny. Niewielka ilość pól uprawnych to kolejna specyfika tego rewiru łowieckiego.
Dla myśliwych organizowane są polowania indywidualne i zbiorowe.  Łowisko  oferuje  dobrej  jakości  łopatacze  danieli  i  atrakcyjne  polowania  zbiorowe  na  dziki.  Położenie  obwodu  na  trasie przelotów  ptaków  i  bezpośrednie  sąsiedztwo  dużych  akwenów wodnych sprawia, że tereny usytuowane pomiędzy lasem a wodami Zalewu Wiślanego i Morza Bałtyckiego są ulubionym miejscem miłośników bezkrwawych łowów.

Szczegóły naszej oferty łowieckiej