Wydawca treści Wydawca treści

Pozyskanie drewna

Uciążliwość konfiguracji terenu w Nadleśnictwie Elbląg (głębokie wąwozy, jary) oraz żyzne gliniaste gleby stwarzają duże problemy przy pozyskiwaniu drewna i jego zrywce.

    Nadleśnictwo pozyskuje bardzo dużo drewna liściastego - prawie wszystkie gatunki występujące na terenie kraju. Klasyfikacja i sortymentacja drewna odbywa się w lesie przy pniu przez wysoko wykwalifikowane służby brakarskie oraz pracowników terenowych (leśniczych i podleśniczych) posiadających co najmniej III klasę brakarską. Uciążliwość konfiguracji terenu (głębokie wąwozy, jary) oraz żyzne gliniaste gleby stwarzają duże problemy przy pozyskiwaniu drewna i jego zrywce.
Stosowanie głównie II i III rębni przy długich odległościach zrywkowych w granicach 500 - 800 mb powoduje bardzo wysokie koszty pozyskania i zrywki drewna.
1. Struktura pozyskania przedstawia się następująco:
a) Średnioroczny rozmiar pozyskania grubizny od 2007 roku wynosi 67 000 m3
- użytki rębne 51,3%
- użytkowanie 48,7%