Certyfikaty Certyfikaty

       

Nadleśnictwo Elbląg posiada certyfikat przyznawany gospodarce leśnej:  PEFC.

Pozyskiwanie drewna w Lasach Państwowych odbywa się zgodnie z międzynarodowymi zasadami: zachowania trwałości lasów, zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody. Potwierdza to przyznawany regionalnym dyrekcjom LP certyfikat.

 

PEFC

Od 2003 r. w polskich lasach wdrażany jest alternatywny system certyfikacyjny – PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej). Jest to największy system certyfikacyjny w Europie, funkcjonujący od 1999 r. Inicjatorem procesu tworzenia krajowych standardów PEFC były Lasy Państwowe oraz Rada PEFC Polska, działająca obecnie przy Instytucie Badawczym Leśnictwa. Standardy te ostały akredytowane w październiku 2008 r.

Dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych sami decydują, w którym systemie (FSC czy PEFC) będą chcieli poddać certyfikacji lasy swojej dyrekcji.

 


Aktualizacja certyfikatu PEFC

Informujemy, że został wznowiony certyfikat PEFC  dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku na lata 2021 - 2024.

Materiały do pobrania