Certyfikaty Certyfikaty

CERTYFIKAT PEFC

Logo promocyjne PEFC

Od 2003 r. w polskich lasach wdrażany jest  system certyfikacyjny – PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej). Jest to największy system certyfikacyjny w Europie, funkcjonujący od 1999 r. Inicjatorem procesu tworzenia krajowych standardów PEFC były Lasy Państwowe oraz Rada PEFC Polska, działająca obecnie przy Instytucie Badawczym Leśnictwa. Standardy te zostały akredytowane w październiku 2008 r.

    Certyfikat ten jest gwarancją prowadzenia trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej.

Aktualnie ważny certyfikat PEFC nadano 21.05.2027 r.

Firmą certyfikującą było Biuro Veritas Polska sp. z o. o. ul. Migdałowa 4  02-796 Warszawa

Certyfikat obowiązuje na terenie całej RDLP w Gdańsku

Numer certyfikatu: BVCPL/PEFCFM/05/1

Cykl obowiązywania certyfikatu początek 22.05.2024 r. koniec cyklu 21.05.2027

Certyfikat nadany w oparciu o kryteria PEFC PL 1003:2012v.2

 

Materiały do pobrania


       

Nadleśnictwo Elbląg posiada certyfikat przyznawany gospodarce leśnej:  PEFC.

Pozyskiwanie drewna w Lasach Państwowych odbywa się zgodnie z międzynarodowymi zasadami: zachowania trwałości lasów, zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody. Potwierdza to przyznawany regionalnym dyrekcjom LP certyfikat.

 

PEFC

Od 2003 r. w polskich lasach wdrażany jest alternatywny system certyfikacyjny – PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej). Jest to największy system certyfikacyjny w Europie, funkcjonujący od 1999 r. Inicjatorem procesu tworzenia krajowych standardów PEFC były Lasy Państwowe oraz Rada PEFC Polska, działająca obecnie przy Instytucie Badawczym Leśnictwa. Standardy te ostały akredytowane w październiku 2008 r.

Dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych sami decydują, w którym systemie (FSC czy PEFC) będą chcieli poddać certyfikacji lasy swojej dyrekcji.

 


Aktualizacja certyfikatu PEFC

Informujemy, że został wznowiony certyfikat PEFC  dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku na lata 2021 - 2024.

Materiały do pobrania