Obiekty edukacyjne

Historyczne miejsce odpoczynku elblążan w parku Bażantarnia

Oferta edukacyjna

Edukacja przyrodnicza jest jednym z działań służby leśnej mających pomóc zwłaszcza młodzieży korzystać z zasobów przyrody w sposób umożliwiający jej jak najlepsze poznanie. Edukacja ekologiczna wskazuje zależność człowieka od środowiska oraz uczy odpowiedzialności za zmiany dokonywane w naturalnym środowisku.