Wydawca treści Wydawca treści

O nadleśnictwie

Lasy Nadleśnictwa Elbląg położone są w północnej Polsce, w trzech niezwykle różniących się od siebie regionach przyrodniczych i geograficznych:

 

 

Mierzeja Wiślana
 
 Pierwszy z nich, to Mierzeja    Wiślana, jest wąskim pasem piaszczystego lądu biegnącym pomiędzy brzegiem Morza Bałtyckiego a wodami Zalewu Wiślanego. Jej szerokość waha się od 500 m przy granicy Państwa do 2 km w okolicach Kątów Rybackich. Obecną rzeźbę terenu z najwyższą stałą wydmą w Europie, ,,Wielbłądzi Garb" o wysokości 49,5 m.n.p.m., Mierzeja zawdzięcza porastającej ją roślinności leśnej.
 
 

Drugi region  Żuław Wiślanych, stanowi prastare dorzecze Wisły i

Jezioro Drużno
 

Nogatu. Jest to teren o powierzchni nieomal idealnie płaskiej, z najniższym punktem w Polsce znajdującym się w Raczkach Elbląskich 1,80 m poniżej poziomu morza. Od 1996 r. leśnicy elbląscy zalesiając grunty popoligonowe dążą do odbudowy pierwotnie porastających Żuławy lasów. Największą atrakcją jest płytkie bagniste jezioro Drużno, przez które biegnie niezwykle malownicza trasa kanału Elbląsko-Ostródzkiego.Trzecia dzielnica- to Wzniesienia Elbląskie zwane Garbem Elbląskim. Jak sama nazwa mówi, jest to wysoczyzna morenowa osiągająca w kulminacyjnym punkcie 197 m.n.p.m. (Maślana Góra). Cechą charakterystyczną są tu wąskie i głębokie erozyjne doliny rzeczne, które utrudniają leśnikom pracę, ale za to dostarczają turystom niepowtarzalnych przeżyć.

Wysoczyzna Elbląska-Strumień Grabianka

 Nadleśnictwo Elbląg leży na terenie powiatów: elbląskiego ziemskiego, elbląskiego grodzkiego, braniewskiego, malborskiego i nowodworskiego.
Rozrzut lasów jest stosunkowy duży i wynosi ok. 50 km z północnego wschodu na południowy zachód (od Fromborka do Malborka) oraz około 55 km z północnego zachodu na południowy wschód (od Mikoszewa do Zalesia).
Terytorialny zasięg działania Nadleśnictwa Elbląg wynosi 186 394 ha i obejmuje 22 gminy i 219 obrębów ewidencyjnych.