Wydawca treści Wydawca treści

Nowoczesna Gospodarka Leśna


Niezastąpione walory środowiska leśnego, dobry stan zdrowotny i sanitarny lasu, właściwie prowadzona półnaturalna hodowla lasu, stanowią podstawę do prowadzenia w Nadleśnictwie nowoczesnej gospodarki zasobami leśnymi.

 Prawie 90% lasów nadleśnictwa to lasy ochronne (m.in. glebo-i wodochronne). Wymiana pokoleń w lesie nastepuję w wyniku stosowanych rębni stopniowych i częściowych z wydłużonym okresem odnowienia a także odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych mających na celu utrzymanie trwałości i spójności drzewostanów wraz z inicjacją ich naturalnego odnowienia. Średnio nadleśnictwo odnawia i zalesie ok. 159ha rocznie. Dobiegają końca zalesienia gruntów przyjętych w poprzednim dziesięcioleciu na terenie Żuław Wiślanych i wokół miasta Elbląga. Główne gatunki hodowane to dąb szypułkowy, buk zwyczajny, oraz sosna pospolita.