Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Elbląg znajduje się 7 Obszarów Chronionego Krajobrazu, a mianowicie :
 
1.      OChK Rzeki Szkarpawy,
2.      OChK Rzeki Nogat,
3.      OChK Jeziora Drużno,
4.      OChK Wysoczyzny Elbląskiej – Zachód,
5.      OChK Wysoczyzny Elbląskiej – Wschód,
6.      OChK Rzeki Baudy.
          
            Obszary znajdujące się na terenie województwa pomorskiego (Rzeki Szkarpawy i zachodnia część OChK Rzeki Nogat) zostały utworzone Rozporządzeniem Nr 5/05 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim. Pozostałe powołano Rozporządzeniem Nr 21 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko - mazurskiego.
 
1) OChK Rzeki Szkarpawy.
 
            Obszar ten leży na terenie gmin : Nowy Dwór Gd., Stegna i Sztutowo w powiecie nowodworskim. Jego całkowita powierzchnia wynosi 4 296,00 ha. W granicach obszaru znajdują się oddziały 203-205 Obrębu Stegna, o łącznej powierzchni 89,61 ha.
 
 
 
2) OChK Rzeki Nogat.
 
            Obszar ten leży na terenie dwóch województw, jego łączna powierzchnia wynosi 14 316,50 ha. W Województwie Pomorskim zajmuje powierzchnię 11 578,00 ha i obejmuje gminy : Malbork, Nowy Staw i Stare Pole w powiecie malborskim, Nowy Dwór Gd. w powiecie nowodworskim, Sztum w powiecie sztumskim. Jego południowa część znajduje się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Kwidzyn. W Województwie Warmińsko-Mazurskim zajmuje powierzchnię 2 738,50 ha i obejmuje gminy : Elbląg i Gronowo Elbląskie w powiecie elbląskim.  Łączna powierzchnia gruntów Nadleśnictwa Elbląg w OChK Rzeki Nogat wynosi 396,94 ha.
 
3) OChK Jeziora Drużno.
 
            Obszar ten leży na terenie gmin: Elbląg, Markusy, Młynary i Milejewo w powiecie elbląskim. Jego całkowita powierzchnia wynosi 11 738,90 ha. W granicach obszaru znajdują się oddziały 373A g-l, bx, 406, 407 a-r, 408, 408A f, 410-412, 415-444, 445 b-g, j-m, 446, 447 Obrębu Elbląg, o łącznej powierzchni 646,92 ha. Wschodnia część obszaru znajduje się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Młynary.
 
 
4) OChK Wysoczyzny Elbląskiej - Zachód.
 
            Obszar ten leży na terenie gmin: Elbląg, i Milejewo w powiecie elbląskim oraz na obszarze Miasta Elbląg. Jego całkowita powierzchnia wynosi 1 873,10 ha. W granicach obszaru znajdują się oddziały 268 bx, 281, 282, 289-293, 293A 294-297, 304A a-ix, kx-zx Obrębu Elbląg, o łącznej powierzchni 557,56 ha.
 
5) OChK Wysoczyzny Elbląskiej - Wschód.
 
            Obszar ten leży na terenie gmin:Tolkmicko, Młynary i Milejewo w powiecie elbląskim oraz Frombork w powiecie braniewskim. Jego całkowita powierzchnia wynosi 5 805,90 ha. W granicach obszaru znajdują się oddziały 334 a-r, ix-mx, iy-my, 368, 369 Obrębu Elbląg oraz oddziały : 4, 4A b, d, f, 18, 40 a-f, 43 b, h, m, n, y, 46 a-bx, 50, 55A, 78 r, s, 82 p-t, 85 w, y, 90, 91, 91A a-ax, dx, 91B, 92-94, 94A, 95-101, 176 y, 179 y, z, 180A n-cx, 200, 200A Obrębu Kadyny. Łączna powierzchnia gruntów Nadleśnictwa Elbląg w OChK Wysoczyzny Elbląskiej - Wschód wynosi 672,88 ha. Wschodnia część obszaru leży w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Młynary.
 
6) OChK Rzeki Baudy.
 
            Obszar ten leży na terenie gmin: Tolkmicko, Milejewo, Młynary, Wilczęta i Pasłęk w powiecie elbląskim oraz Braniewo i Frombork w powiecie braniewskim. Jego całkowita powierzchnia wynosi 16 677,80 ha. W granicach obszaru znajdują się oddziały : 4A c, 46 cx, dx, 49, 52, 54-77, 78 a-p, 79-81, 82 a-o, w, 83, 84, 85 a-t, x, 86-89 Obrębu Kadyny, o łącznej powierzchni 1151,45 ha. Wschodnia część obszaru leży w zasięgu terytorialnym Nadleśnictw : Młynary i Zaporowo.