Wydawca treści Wydawca treści

Program "Zanocuj w lesie"

Informacja nt. Programu „Zanocuj w lesie”

na terenie Leśnictw Jantar i Dąbrowa Nadleśnictwa Elbląg

W ramach Programu „Zanocuj w lesie”  Nadleśnictwo Elbląg wyznaczyło dwa różniące się warunkami obszary: Dąbrowa na Wysoczyźnie Elbląskiej oraz Jantar na Mierzei Wiślanej.

Nadleśnictwo Elbląg przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Nadleśnictwo Elbląg należy do jednego z 46, które w 2019 przystąpiły do pilotażu obszarów przeznaczonych do uprawiania bushcraftu i surwiwalu. W 2021 r. stajemy się miejscem kolejnego badania pilotażowego jakim jest dopuszczenie gotowania na kuchenkach gazowych.

 

Lokalizacja obszarów poza mapami zamieszczonymi poniżej widoczna jest również na mapie [https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy] oraz z poziomu aplikacji Mbdl https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US (android) lubhttps://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663  iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. regulaminem korzystania z obszaru zamieszczonym poniżej,
  2. Informacjami dotyczącymi miejsc rozpalania ogniska (są zaznaczone na załączonych poniżej mapach),
  3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem,
  4. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te w trakcie prac obowiązuje zakaz wstępu. Zakaz wstępu oznaczają żółte tablice ostrzegawcze ustawione w terenie, na drogach i szlakach w rejonie prac.

 

Prace z zakresu gospodarki leśnej w 2021 roku

w obszarzeDąbrowa, odbywają się w pododdziałach leśnych: 325-c, 252-k,324-a, 220-a, 321-i, 315-c, 315-g, 235-a,311-r, 312-f, 331-a, 283-a, 284-c, 286-l, 304A-f, 311-i, 311-j,

 

a na obszarze Jantar: 58-f, 107-k, 107-m, 117-g, 62-d, 106-f, 160-k, 192-a, 43-b, 44-b, 44-d, 44-h, 45-a, 45-c, 45-n, 97-a, 98-a, 98-g, 99-c, 99-d, 99-f, 99-h, 100-c, 100-i, 100-p, 100-jx, 100-dx, 100-fx, 100-lx, 155-a, 155 -c, 156-c, 156-f, 156-i, 157-b, 157-k, 157-l, 157-r, 157-x, 158-a, 189-b, 189-h, 189-i, 189-k, 190-c, 190-i,191-h, 191-m,191-n, 192-f, 198-c, 198-k, 199-g, 199-l,197-a, 199-c, 97-c. Taką informację można również uzyskać od miejscowego leśniczego (Dąbrowa-tel:696 492 528; Jantar-tel. 694 497 490),

 

  1. z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków (informacje podawane są na stronie nadleśnictwa https://elblag.gdansk.lasy.gov.pl/uwaga-prace-lesne1),
  2. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!  Informację o terminach polowań można uzyskać we właściwej gminie lub w nadleśnictwie (tel. 698 666 367),
  3. jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie zamieszczonego poniżej formularza  oraz przesłanie go na adres email: jaroslaw.mytych@gdansk.lasy.gov.pl  nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: tel. 602306782'

 

Zapraszamy róznież do korzystania z obszarów znajdujących się w innych nadlesnictwach na terenic całej Polski

 

Do zobaczenia w lesie !