Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat „Buki Mierzei Wiślanej”

Rezerwat ten zlokalizowany jest w obrębie Stegna (oddz. 173 f, g), w leśnictwie Przebrno. Powierzchnia ogólna rezerwatu wynosi 7,00 ha. W całości położony jest na gruntach Lasów Państwowych. Jest to w 100 % grunt leśny (6,89 ha grunt leśny zalesiony i 0,11 ha grunty związane z gospodarką leśną).
Rezerwat „Buki Mierzei Wiślanej" został powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27.10.1972 roku (MP nr 50, poz. 245, z 1962 r.).
Celem utworzenia rezerwatu jest:„Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych jedynego naturalnego środowiska buka na Mierzei Wiślanej".