Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat „Dolina Stradanki”

 

        Rezerwat ten zlokalizowany jest w środkowej części obrębu Kadyny (oddz. 109 b, c, d ; 110 c-g, m ; 115 b ; 116 a, f ; 141 c ; 142 a, b, d ; 143 a ; 164 f, h ; 166 a ; 176 f, g, i, k, n, s, t ; 180 d ; 180A d, r-bx), w leśnictwie Górki i Nowy Wiek i Kadyny Powierzchnia rezerwatu wynosi 121,09 ha w tym na gruntach leśnych 119,86 ha.

Celem ochrony rezerwatowej jest :

·        zachowanie i ochrona unikatowego krajobrazu doliny Stradanki z siecią bocznych dolinek oraz porastającego te tereny lasu bukowego,

·        ochrona stanowisk chronionych i rzadkich gatunków roślin,

·        ochrona zwierząt głównie awifauny.

W rezerwacie „Dolina Stradanki" na szczególną uwagę zasługuje piękny, podgórski, a momentami nawet górski krajobraz. Głęboka dolina strumienia Stradanka stanowi główną oś rezerwatu. Dopływy Stradanki tworzą sieć głębokich dolin erozyjnych. Teren ten porośnięty jest głównie lasem bukowym, a dna dolin zajmują łęgi.