Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat „Kąty Rybackie”

Rezerwat ten zlokalizowany jest w środkowej części obrębu Stegna, w leśnictwie Kąty Rybackie (oddz. 34 f, h, i, j, 35, 36, 89 b, c, d, g, 90, 91). W całości położony jest na gruntach Lasów Państwowych. Zajmuje łączną powierzchnię 102,54 ha. W całości jest to powierzchnia leśna.Rezerwat "Kąty Rybackie", o powierzchni 10,79 ha, został ustanowiony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 września 1957 r. (MP nr 85, poz. 512, z 1957 r.).Wojewoda Pomorski Zarządzeniem nr 109/2000 z dnia 13 czerwca 2000 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego nr 59, poz. 366, z 2000 r.) zmienił zarządzenie z 1957 r. tworzące rezerwat, powiększył go do 102,54 ha i utworzył otulinę o powierzchni 62,86 ha. Celem utworzenia rezerwatu jest : „Ochrona miejsc lęgowych kormorana i czapli siwej". Rezerwat „Kąty Rybackie" jest jednym z niewielu rezerwatów utworzonych, w Polsce, w celu ochrony miejsc lęgowych kormorana. Większość z nich powstała w latach 50. i 60., w okresie gdy kormoran był w skali kraju i Europy gatunkiem rzadkim i zagrożonym.

Rezerwat „Kąty Rybackie