Wydawca treści Wydawca treści

Leśnictwo Dąbrowa (do 31.07.2024)

Informujemy, że w okresie od początku lipca do 31.07.2024r. prace leśne realizowane w leśnictwie Dąbrowa odbywać się będą w sąsiedztwie:
 1. Miejsca postoju pojazdów przy lesnym asfalcie w Krasnym lesie  (w dodziale leśnym 286 i)

 

Dokładną lokalizację oddziałów można sprawdzić na stronie internetowej Bank Danych o Lasach lub aplikacji na telefony mobilne o tej samej nazwie (link: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ )

W trakcie prowadzonych szlaki pozostaną otwarte z uwzględnieniem ewentualnych chwilowych utrudnienień (wstrzymanie ruchu), które mogą powstać podczas ścinki, zrywki i wywozu drewna z lasu.

Rozpoczęte prace leśne to tak zwane cięcia trzebieżowe, których celem jest – oprócz pozyskania drewna –  w przypadku trzebieży pielęgnacja istniejącego lasu, a w przypadku rębni stworzenie warunków do odnowienia się i wzrostu młodego pokolenia lasu. Dzięki nowoczesnym, zrównoważonym metodom gospodarowania, w lesie pojwią się bardziej korzystne warunki świetlne, wodne i więcej przestrzeni do rozwoju pozostającyh w lesie drzew. Zabieg ten naśladuje naturalny proces wydzielania się ( zamierania słabszych) drzew w drzewostanie.

Przypominamy, że droga przy której prowadzone są prace, to wewnętrzna droga leśna, na której obowiązuje między innymi zakaz wjazdu dla pojazdów silnikowych. Poruszając się taką drogą zawsze należy zachować ostrożność ze względu na możliwość spotkania na niej maszyn leśnych oraz samochodów z drewnem i samochodów służby leśnej. Ze względów bezpieczeństwa prosimy także o stosowanie się do poleceń służby leśnej oraz pracowników Zakładu Usług Leśnych, realizujących prace.


Leśnictwo Krynica Morska (do 31.08.2024)

Informujemy, że w okresie od początku czerwca do 31.08.2024r. prace leśne realizowane w leśnictwie Krynica Morska odbywać się będą w sąsiedztwie:
 1. Trasy rowerowej R 10 na odcinku pomiędzy Krynicą Morksą a Piaskami (w dodziale leśnym 20d; 19k,l; 18b,d,f; 13a)

 

Dokładną lokalizację oddziałów można sprawdzić na stronie internetowej Bank Danych o Lasach lub aplikacji na telefony mobilne o tej samej nazwie (link: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ )

W trakcie prowadzonych szlaki pozostaną otwarte z uwzględnieniem ewentualnych chwilowych utrudnienień (wstrzymanie ruchu), które mogą powstać podczas ścinki, zrywki i wywozu drewna z lasu.

Rozpoczęte prace leśne to tak zwane cięcia trzebieżowe, których celem jest – oprócz pozyskania drewna –  w przypadku trzebieży pielęgnacja istniejącego lasu, a w przypadku rębni stworzenie warunków do odnowienia się i wzrostu młodego pokolenia lasu. Dzięki nowoczesnym, zrównoważonym metodom gospodarowania, w lesie pojwią się bardziej korzystne warunki świetlne, wodne i więcej przestrzeni do rozwoju pozostającyh w lesie drzew. Zabieg ten naśladuje naturalny proces wydzielania się ( zamierania słabszych) drzew w drzewostanie.

Przypominamy, że droga przy której prowadzone są prace, to wewnętrzna droga leśna, na której obowiązuje między innymi zakaz wjazdu dla pojazdów silnikowych. Poruszając się taką drogą zawsze należy zachować ostrożność ze względu na możliwość spotkania na niej maszyn leśnych oraz samochodów z drewnem i samochodów służby leśnej. Ze względów bezpieczeństwa prosimy także o stosowanie się do poleceń służby leśnej oraz pracowników Zakładu Usług Leśnych, realizujących prace.


Leśnictwo Dąbbrowa (do 31.03.2024 r.)

Informujemy, że w okresie od początku stycznia do 31.01.2024r. prace leśne realizowane w leśnictwie Dąbrowa odbywać się będą w sąsiedztwie:
 1. leśnej drogi płytowej pomiedzy Elblagiem, a Jagodnikiem po którym przebiega trasa rowerowa GreenVelo i czerwony szlak Kopernikowski (w dodziale leśnym 255 b, 255 d)
 2. lesnej drogi z Krasnego Lasu do jeziora Goplenica (319 j)

Informujemy, że w okresie od początku stycznia do 31.03.2024r. prace leśne realizowane w leśnictwie Dąbrowa odbywać się będą w sąsiedztwie:

 1. Miejscowości Krasny Las na wschód od miescowości  (317 l)

Dokładną lokalizację oddziałów można sprawdzić na stronie internetowej Bank Danych o Lasach lub aplikacji na telefony mobilne o tej samej nazwie (link: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ )

W trakcie prowadzonych szlaki pozostaną otwarte z uwzględnieniem ewentualnych chwilowych utrudnienień (wstrzymanie ruchu), które mogą powstać podczas ścinki, zrywki i wywozu drewna z lasu.

Rozpoczęte prace leśne to tak zwane cięcia trzebieżowe i cięcia rębne, których celem – oprócz pozyskania drewna – jest w przypadku trzebieży pielęgnacja istniejącego lasu, a w przypadku rębni stworzenie warunków do odnowienia się i wzrostu młodego pokolenia lasu. Dzięki nowoczesnym, zrównoważonym metodom gospodarowania, w lesie pojwią się bardziej korzystne warunki świetlne, wodne i więcej przestrzeni do rozwoju pozostającyh w lesie drzew. Zabieg ten naśladuje naturalny proces wydzielania się ( zamierania słabszych) drzew w drzewostanie.

Przypominamy, że droga przy której prowadzone są prace, to wewnętrzna droga leśna, na której obowiązuje między innymi zakaz wjazdu dla pojazdów silnikowych. Poruszając się taką drogą zawsze należy zachować ostrożność ze względu na możliwość spotkania na niej maszyn leśnych oraz samochodów z drewnem i samochodów służby leśnej. Ze względów bezpieczeństwa prosimy także o stosowanie się do poleceń służby leśnej oraz pracowników Zakładu Usług Leśnych, realizujących prace.


Leśnictwo Dąbbrowa (do 15.12.2023 r.)

nformujemy, że w okresie od początku listopada do 15.12.2023r. prace leśne realizowane w leśnictwie Dąbrowa odbywać się będą w sąsiedztwie:
 1. leśnej drogi płytowej pomiedzy Elblagiem, a Jagodnikiem po którym przebiega trasa rowerowa GreenVelo i czerwony szlak Kopernikowski (w dodziale leśnym 332a, 330 c, 329 d, 329 b, 329m, 326c )
 2. lesnej drogi asfaltowej z Krasnego Lasu do Jeleniej Doliny po której częsciowo biegnie trasa rowerowa greenvelo (285 j)
 3. ulicy Fromborskiej od miejsca postoju pojazdów w Krasnym Lesie w stronę miejscowości Próchnik (286c, 287d)

Dokładną lokalizację oddziałów można sprawdzić na stronie internetowej Bank Danych o Lasach lub aplikacji na telefony mobilne o tej samej nazwie (link: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ )

W trakcie prowadzonych szlaki pozostaną otwarte z uwzględnieniem ewentualnych chwilowych utrudnienień (wstrzymanie ruchu), które mogą powstać podczas ścinki, zrywki i wywozu drewna z lasu.

Rozpoczęte prace leśne to tak zwane cięcia trzebieżowe i cięcia rębne, których celem – oprócz pozyskania drewna – jest w przypadku trzebieży pielęgnacja istniejącego lasu, a w przypadku rębni stworzenie warunków do odnowienia się i wzrostu młodego pokolenia lasu. Dzięki nowoczesnym, zrównoważonym metodom gospodarowania, w lesie pojwią się bardziej korzystne warunki świetlne, wodne i więcej przestrzeni do rozwoju pozostającyh w lesie drzew. Zabieg ten naśladuje naturalny proces wydzielania się ( zamierania słabszych) drzew w drzewostanie.

Przypominamy, że droga przy której prowadzone są prace, to wewnętrzna droga leśna, na której obowiązuje między innymi zakaz wjazdu dla pojazdów silnikowych. Poruszając się taką drogą zawsze należy zachować ostrożność ze względu na możliwość spotkania na niej maszyn leśnych oraz samochodów z drewnem i samochodów służby leśnej. Ze względów bezpieczeństwa prosimy także o stosowanie się do poleceń służby leśnej oraz pracowników Zakładu Usług Leśnych, realizujących prace.


Leśnictwo Kąty Rybackie ( do 31.03.2023)

Informujemy, że w okresie do 31.03.2023 r. prace leśne realizowane w leśnictwie Kąty Rybackie odbywać się będą w sąsiedztwie:

 • 1. trasy rowerowej na granicy z l-ctwem Jantar oddział leśny 154 d,

  2. wsi Kąty Rybackie - oddział leśny 144 f,

  3. trasy rowerowej za (Przekopem) - oddział leśny: 78m,78j,131 d.

 

Dokładną lokalizację oddziałów można sprawdzić na stronie internetowej Bank Danych o Lasach lub aplikacji na telefony mobilne o tej samej nazwie (link: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ )

 

Rozpoczęte prace leśne to tak zwane cięcia rębne, i trzebieżowe których celem – oprócz pozyskania drewna – jest doprowadzenie do powstania nowego lasu bądź pielęgnacji istniejącego. Dzięki nowoczesnym, zrównoważonym metodom gospodarowania, możemy w miejsce wyciętych drzew na powierzchniach rębnych przywrócić las zgodny z panującymi w tym miejscu warunkami przyrodniczymi, między innymi stosując naturalne odnowienie, które najczęściej już zostało zainicjonowane lub pojawi się w najbliższej przyszłości.

Przypominamy, że droga przy której prowadzone są prace, to wewnętrzna droga leśna, na której obowiązuje między innymi zakaz wjazdu dla pojazdów silnikowych. Poruszając się taką drogą zawsze należy zachować ostrożność ze względu na możliwość spotkania na niej maszyn leśnych oraz samochodów z drewnem i samochodów służby leśnej. Ze względów bezpieczeństwa prosimy także o stosowanie się do poleceń służby leśnej oraz pracowników Zakładu Usług Leśnych, realizujących prace.

Za utrudnienia przepraszamy.

 


Leśnictwo Dąbrowa ( do 31.12.2022)

Informujemy, że w okresie od 19.09 do 31.12.2022r. prace leśne realizowane w leśnictwie Dąbrowa odbywać się będą w sąsiedztwie:

ulicy Fromborskiej w Elblagu na odcinku za Krasnym Lasem (w dodziale leśnym 287 d)

Dokładną lokalizację oddziałów można sprawdzić na stronie internetowej Bank Danych o Lasach lub aplikacji na telefony mobilne o tej samej nazwie (link: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ )

W trakcie prowadzonych ulica Fromborska pozostanie otwarta z uwzględnieniem ewentualnych chwilowych utrudnienień ( wstrzymanie ruchu), które mogą powstać podczas ścinki, zrywki i wywozu drewna z lasu. Rozpoczęte prace leśne to tak zwane cięcia rębne, których celem – oprócz pozyskania drewna – jest doprowadzenie do powstania nowego lasu. Dzięki nowoczesnym, zrównoważonym metodom gospodarowania, możemy w miejsce wyciętych drzew na powierzchniach rębnych przywrócić las zgodny z panującymi w tym miejscu warunkami przyrodniczymi, między innymi stosując naturalne odnowienie, które najczęściej już zostało zainicjonowane lub pojawi się w najbliższej przyszłości, a także cięcia przerębowe. Ich celem – oprócz pozyskania drewna – jest pielęgnacja istniejącego drzewostanu. Dzięki wykonanemu przerzedzeniu drzew pozostałe drzewa uzyskają większą przestrzeń życiową, dostęp do wody, światła i zwiazków odżywczych.

 

Za utrudnienia przepraszamy.


Leśnictwo Dębica (do 30.06.2022)

Informujemy, że w okresie od 30.06.2022 r. prace leśne realizowane w leśnictwie KDębica odbywać się będą w :

 • Elblaskiej bażantarnii w sąsiedztwie szlaku żółtego, czerwonego, niebieskiego i zielonego  ( oddział leśny342a, 344d) - do 30.06. 2022r.
 

Dokładną lokalizację oddziałów można sprawdzić na stronie internetowej Bank Danych o Lasach lub aplikacji na telefony mobilne o tej samej nazwie (link: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ )

W trakcie prowadzonych prac drogi pozostaną otwarte, a ewentualne chwilowe utrudnienia mogą powstać podczas ścinki, zrywki i wywozu drewna z lasu. Rozpoczęte prace leśne to tak zwane cięcia rębne, których celem – oprócz pozyskania drewna – jest doprowadzenie do powstania nowego lasu. Dzięki nowoczesnym, zrównoważonym metodom gospodarowania, możemy w miejsce wyciętych drzew na powierzchniach rębnych przywrócić las zgodny z panującymi w tym miejscu warunkami przyrodniczymi, między innymi stosując naturalne odnowienie, które najczęściej już zostało zainicjonowane lub pojawi się w najbliższej przyszłości, a także cięcia przerębowe. Rich celem – oprócz pozyskania drewna – jest pielęgnacja istniejącego drzewostanu. Dzięki wykonanemu przerzedzeniu drzew pozostałe drzewa uzyskają większą przestrzeń życiową, dostęp do wody, światła i zwiazków odżywczych.

Przypominamy, że droga przy której prowadzone są prace, to wewnętrzna droga leśna, na której obowiązuje między innymi zakaz wjazdu dla pojazdów silnikowych. Poruszając się taką drogą zawsze należy zachować ostrożność ze względu na możliwość spotkania na niej maszyn leśnych oraz samochodów z drewnem i samochodów służby leśnej. Ze względów bezpieczeństwa prosimy także o stosowanie się do poleceń służby leśnej oraz pracowników Zakładu Usług Leśnych, realizujących prace.

Za utrudnienia przepraszamy.


Leśnictwo Jagodno (do 30.06.2022)

Informujemy, że w okresie od 30.06.2022 r. prace leśne realizowane w leśnictwie Jagodno odbywać się będą w sąsiedztwie:

 • Czarewonego szlaku pieszego (Kopernikowskiego)  ( oddział leśny 227a i 227b) - do 30.06. 2022r.
 

Dokładną lokalizację oddziałów można sprawdzić na stronie internetowej Bank Danych o Lasach lub aplikacji na telefony mobilne o tej samej nazwie (link: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ )

W trakcie prowadzonych prac drogi pozostaną otwarte, a ewentualne chwilowe utrudnienia mogą powstać podczas ścinki, zrywki i wywozu drewna z lasu. Rozpoczęte prace leśne to tak zwane cięcia rębne, których celem – oprócz pozyskania drewna – jest doprowadzenie do powstania nowego lasu. Dzięki nowoczesnym, zrównoważonym metodom gospodarowania, możemy w miejsce wyciętych drzew na powierzchniach rębnych przywrócić las zgodny z panującymi w tym miejscu warunkami przyrodniczymi, między innymi stosując naturalne odnowienie, które najczęściej już zostało zainicjonowane lub pojawi się w najbliższej przyszłości, a także cięcia przerębowe. Rich celem – oprócz pozyskania drewna – jest pielęgnacja istniejącego drzewostanu. Dzięki wykonanemu przerzedzeniu drzew pozostałe drzewa uzyskają większą przestrzeń życiową, dostęp do wody, światła i zwiazków odżywczych.

Przypominamy, że droga przy której prowadzone są prace, to wewnętrzna droga leśna, na której obowiązuje między innymi zakaz wjazdu dla pojazdów silnikowych. Poruszając się taką drogą zawsze należy zachować ostrożność ze względu na możliwość spotkania na niej maszyn leśnych oraz samochodów z drewnem i samochodów służby leśnej. Ze względów bezpieczeństwa prosimy także o stosowanie się do poleceń służby leśnej oraz pracowników Zakładu Usług Leśnych, realizujących prace.

Za utrudnienia przepraszamy.


Leśnictwo Kąty Rybackie ( do 30.06.2022 r.)

Informujemy, że w okresie od 30.06.2022 r. prace leśne realizowane w leśnictwie Kąty Rybackie odbywać się będą w sąsiedztwie:

 • Czarewonego szlaku Nordic Walking w Kątach Rybackich  ( oddział leśny 88j) - do 30.06. 2022r.
 

Dokładną lokalizację oddziałów można sprawdzić na stronie internetowej Bank Danych o Lasach lub aplikacji na telefony mobilne o tej samej nazwie (link: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ )

W trakcie prowadzonych prac drogi pozostaną otwarte, a ewentualne chwilowe utrudnienia mogą powstać podczas ścinki, zrywki i wywozu drewna z lasu. Rozpoczęte prace leśne to tak zwane cięcia rębne, których celem – oprócz pozyskania drewna – jest doprowadzenie do powstania nowego lasu. Dzięki nowoczesnym, zrównoważonym metodom gospodarowania, możemy w miejsce wyciętych drzew na powierzchniach rębnych przywrócić las zgodny z panującymi w tym miejscu warunkami przyrodniczymi, między innymi stosując naturalne odnowienie, które najczęściej już zostało zainicjonowane lub pojawi się w najbliższej przyszłości, a także cięcia przerębowe. Rich celem – oprócz pozyskania drewna – jest pielęgnacja istniejącego drzewostanu. Dzięki wykonanemu przerzedzeniu drzew pozostałe drzewa uzyskają większą przestrzeń życiową, dostęp do wody, światła i zwiazków odżywczych.

Przypominamy, że droga przy której prowadzone są prace, to wewnętrzna droga leśna, na której obowiązuje między innymi zakaz wjazdu dla pojazdów silnikowych. Poruszając się taką drogą zawsze należy zachować ostrożność ze względu na możliwość spotkania na niej maszyn leśnych oraz samochodów z drewnem i samochodów służby leśnej. Ze względów bezpieczeństwa prosimy także o stosowanie się do poleceń służby leśnej oraz pracowników Zakładu Usług Leśnych, realizujących prace.

Za utrudnienia przepraszamy.


Leśnictwo Kadyny (do 30.04. 2022r.)

Informujemy, że w okresie od 02.03.2022 r. prace leśne realizowane w leśnictwie Kadyny odbywać się będą w sąsiedztwie:

 • Czarewonego szlaku Kopernikowskiego oraz wieży obserwacyjnej przy ścireżce Przyrodniczo-Historycznej w Kadynach ( oddział leśny 130 o) - do 30.04. 2022r.
 

Dokładną lokalizację oddziałów można sprawdzić na stronie internetowej Bank Danych o Lasach lub aplikacji na telefony mobilne o tej samej nazwie (link: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ )

W trakcie prowadzonych prac drogi pozostaną otwarte, a ewentualne chwilowe utrudnienia mogą powstać podczas ścinki, zrywki i wywozu drewna z lasu. Rozpoczęte prace leśne to tak zwane cięcia rębne, których celem – oprócz pozyskania drewna – jest doprowadzenie do powstania nowego lasu. Dzięki nowoczesnym, zrównoważonym metodom gospodarowania, możemy w miejsce wyciętych drzew na powierzchniach rębnych przywrócić las zgodny z panującymi w tym miejscu warunkami przyrodniczymi, między innymi stosując naturalne odnowienie, które najczęściej już zostało zainicjonowane lub pojawi się w najbliższej przyszłości, a także cięcia przerębowe. Rich celem – oprócz pozyskania drewna – jest pielęgnacja istniejącego drzewostanu. Dzięki wykonanemu przerzedzeniu drzew pozostałe drzewa uzyskają większą przestrzeń życiową, dostęp do wody, światła i zwiazków odżywczych.

Przypominamy, że droga przy której prowadzone są prace, to wewnętrzna droga leśna, na której obowiązuje między innymi zakaz wjazdu dla pojazdów silnikowych. Poruszając się taką drogą zawsze należy zachować ostrożność ze względu na możliwość spotkania na niej maszyn leśnych oraz samochodów z drewnem i samochodów służby leśnej. Ze względów bezpieczeństwa prosimy także o stosowanie się do poleceń służby leśnej oraz pracowników Zakładu Usług Leśnych, realizujących prace.

Za utrudnienia przepraszamy.


Leśnictwo Dąbrowa (do 30.06.2022 r.)

Informujemy, że w okresie od 30.06.2022 r. prace leśne realizowane w leśnictwie Dąbrowa odbywać się będą w sąsiedztwie: 

 • Szlaku Green Velo i czerwonego szlaku Kopernikowskiego (oddział leśny 332 m) - do 30.06.2022 r.,
 • Lesnej drogi asfaltowej łączącej miejsce postoju pojazdów w Krasnym Lesie i szlak rowerowy GreenVelo ( oddział leśny 285 b) - do 31.03.2022 r.,
 • ul. Fromborskiej w pobliżu parkingu lesnego w Krasnym Lesie (oddział leśnyc 286 c) - do 30.04.2022r.,
 • na wschód od miejscowości Krasny Las (oddziały leśne 317 c, d,h,i) - do 30.04.2022 r.,

Dokładną lokalizację oddziałów można sprawdzić na stronie internetowej Bank Danych o Lasach lub aplikacji na telefony mobilne o tej samej nazwie (link: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ )

 

W trakcie prowadzonych prac drogi pozostaną otwarte, a ewentualne chwilowe utrudnienia mogą powstać podczas ścinki, zrywki i wywozu drewna z lasu.

Rozpoczęte prace leśne to tak zwane cięcia rębne, i trzebieżowe których celem – oprócz pozyskania drewna – jest doprowadzenie do powstania nowego lasu bądź pielęgnacji istniejącego. Dzięki nowoczesnym, zrównoważonym metodom gospodarowania, możemy w miejsce wyciętych drzew na powierzchniach rębnych przywrócić las zgodny z panującymi w tym miejscu warunkami przyrodniczymi, między innymi stosując naturalne odnowienie, które najczęściej już zostało zainicjonowane lub pojawi się w najbliższej przyszłości. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o stosowanie się do poleceń służby leśnej oraz pracowników Zakładu Usług Leśnych, realizujących prace.

Za utrudnienia przepraszamy.


Prace leśne w Leśnictwie Nowy Wiek (do 31.03.2022 r.)

Informujemy, że w okresie do 31.03.2022 r.  realizowane będą prace leśne w leśnictwie Nowy Wiek w sąsiedztwie Szlaku Green Velo na odcinku od MOR Chojnowo do MOR Krzyżewo

 

W trakcie prowadzonych prac drogi pozostaną otwarte, a ewentualne chwilowe utrudnienia mogą powstać podczas wywozu drewna z lasu.

Rozpoczęte prace leśne to tak zwane cięcia rębne, i trzebieżowe których celem – oprócz pozyskania drewna – jest doprowadzenie do powstania nowego lasu bądź pielęgnacji istniejącego. Dzięki nowoczesnym, zrównoważonym metodom gospodarowania, możemy w miejsce wyciętych drzew na powierzchniach rębnych przywrócić las zgodny z panującymi w tym miejscu warunkami przyrodniczymi, między innymi stosując naturalne odnowienie, które najczęściej już zostało zainicjonowane lub pojawi się w najbliższej przyszłości. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o stosowanie się do poleceń służby leśnej oraz pracowników Zakładu Usług Leśnych, realizujących prace.

Za utrudnienia przepraszamy.


Kąty Rybakie (do 31.12.2021 r.)

Informujemy, że w okresie od 06.09.2021 r. prace leśne realizowane w leśnictwie Kąty Rybackie odbywać się będą w sąsiedztwie:

- Boiska gminnego ( oddział leśny 186 f) - do 31.12. 2021r.

- w otulinie rezewrwatu Kąty Rybackie (oddział leśny 37 a,c,d,f,g) - 31.12.2021r. (uzgonione z RDOŚ Gdańsk)

Dokładną lokalizację oddziałów można sprawdzić na stronie internetowej Bank Danych o Lasach lub aplikacji na telefony mobilne o tej samej nazwie (link: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ )

W trakcie prowadzonych prac drogi pozostaną otwarte, a ewentualne chwilowe utrudnienia mogą powstać podczas ścinki, zrywki i wywozu drewna z lasu. Rozpoczęte prace leśne to tak zwane cięcia rębne, których celem – oprócz pozyskania drewna – jest doprowadzenie do powstania nowego lasu. Dzięki nowoczesnym, zrównoważonym metodom gospodarowania, możemy w miejsce wyciętych drzew na powierzchniach rębnych przywrócić las zgodny z panującymi w tym miejscu warunkami przyrodniczymi, między innymi stosując naturalne odnowienie, które najczęściej już zostało zainicjonowane lub pojawi się w najbliższej przyszłości, a także cięcia przerębowe. Rich celem – oprócz pozyskania drewna – jest pielęgnacja istniejącego drzewostanu. Dzięki wykonanemu przerzedzeniu drzew pozostałe drzewa uzyskają większą przestrzeń życiową, dostęp do wody, światła i zwiazków odżywczych.

Przypominamy, że droga przy której prowadzone są prace, to wewnętrzna droga leśna, na której obowiązuje między innymi zakaz wjazdu dla pojazdów silnikowych. Poruszając się taką drogą zawsze należy zachować ostrożność ze względu na możliwość spotkania na niej maszyn leśnych oraz samochodów z drewnem i samochodów służby leśnej. Ze względów bezpieczeństwa prosimy także o stosowanie się do poleceń służby leśnej oraz pracowników Zakładu Usług Leśnych, realizujących prace.

Za utrudnienia przepraszamy.


Leśnictwo Kadyny (do 31.12. 2021r.)

Informujemy, że w okresie od 01.07 do 30.10.2021r. prace leśne realizowane w leśnictwie Kadyny odbywać się będą w sąsiedztwie:

 • czerwonego szlaku kopernikowskiego i szlaku rowerowego MTB ( w dodziale leśnym 155 d)

Dokładną lokalizację oddziałów można sprawdzić na stronie internetowej Bank Danych o Lasach lub aplikacji na telefony mobilne o tej samej nazwie (link: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ )

W trakcie prowadzonych prac szlak pieszy pozostane otwarty z uwzględnieniem  ewentualnych chwilowych utrudnienień, które mogą powstać podczas ścinki, zrywki i wywozu drewna z lasu.

Rozpoczęte prace leśne to tak zwane cięcia rębne, których celem – oprócz pozyskania drewna – jest doprowadzenie do powstania nowego lasu. Dzięki nowoczesnym, zrównoważonym metodom gospodarowania, możemy w miejsce wyciętych drzew na powierzchniach rębnych przywrócić las zgodny z panującymi w tym miejscu warunkami przyrodniczymi, między innymi stosując naturalne odnowienie, które najczęściej już zostało zainicjonowane lub pojawi się w najbliższej przyszłości.

Przypominamy, że droga przy której prowadzone są prace, to wewnętrzna droga leśna, na której obowiązuje między innymi zakaz wjazdu dla pojazdów silnikowych. Poruszając się taką drogą zawsze należy zachować ostrożność ze względu na możliwość spotkania na niej maszyn leśnych oraz samochodów z drewnem i samochodów służby leśnej. Ze względów bezpieczeństwa prosimy także o stosowanie się do poleceń służby leśnej oraz pracowników Zakładu Usług Leśnych, realizujących prace.   

Za utrudnienia przepraszamy.

Leśnictwo Górki ( do 30.11.2021r.)

Informujemy, że w okresie od 01.10 do 30.11.2021r. prace leśne realizowane w leśnictwie Górki odbywać się będą w sąsiedztwie: szlaku rowerowego MTB  (w dodziale leśnym 188a)

Dokładną lokalizację oddziałów można sprawdzić na stronie internetowej Bank Danych o Lasach lub aplikacji na telefony mobilne o tej samej nazwie (link: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ )

W trakcie prowadzonych prac na trasie rowerowej będą utrudnienia, które powstaną podczas ścinki, zrywki i wywozu drewna z lasu.  Przypominamy, że droga przy której prowadzone są prace, to wewnętrzna droga leśna, na której obowiązuje między innymi zakaz wjazdu dla pojazdów silnikowych. Poruszając się taką drogą zawsze należy zachować ostrożność ze względu na możliwość spotkania na niej maszyn leśnych oraz samochodów z drewnem i samochodów służby leśnej. Ze względów bezpieczeństwa prosimy także o stosowanie się do poleceń służby leśnej oraz pracowników Zakładu Usług Leśnych, realizujących prace.

 

Za utrudnienia przepraszamy.


Leśnictwo Dąbrowa (do 30.10.2021r.)

Informujemy, że w okresie od 22.09 do 30.10.2021r. prace leśne realizowane w leśnictwie Dąbrowa odbywać się będą w sąsiedztwie:

szlaku rowerowego Green Velo (w dodziale leśnym 312 h i 284 c)

Dokładną lokalizację oddziałów można sprawdzić na stronie internetowej Bank Danych o Lasach lub aplikacji na telefony mobilne o tej samej nazwie (link: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ )

W trakcie prowadzonych prac trasa rowerowa i szlak pieszy pozostaną otwarte z uwzględnieniem ewentualnych chwilowych utrudnienień, które mogą powstać podczas ścinki, zrywki i wywozu drewna z lasu. Rozpoczęte prace leśne to tak zwane trzebieżowe których celem – oprócz pozyskania drewna – jest pielęgnacja istniejącego drzewostanu. Dzięki wykonanemu przerzedzeniu drzew pozostałe drzewa uzyskają większą przestrzeń życiową, dostęp do wody, światła i zwiazków odżywczych. Przypominamy, że droga przy której prowadzone są prace, to wewnętrzna droga leśna, na której obowiązuje między innymi zakaz wjazdu dla pojazdów silnikowych. Poruszając się taką drogą zawsze należy zachować ostrożność ze względu na możliwość spotkania na niej maszyn leśnych oraz samochodów z drewnem i samochodów służby leśnej. Ze względów bezpieczeństwa prosimy także o stosowanie się do poleceń służby leśnej oraz pracowników Zakładu Usług Leśnych, realizujących prace.

 

Za utrudnienia przepraszamy.


Leśnictwo Dąbrowa (do 30.10.2021 r.)

Informujemy, że w okresie od 30.10.2021 r. prace leśne realizowane w leśnictwie Dąbrowa odbywać się będą w sąsiedztwie:

leśnej drogi asfaltowej pomiędzy Krasnym Lasam a Jagodnikiem (oddział leśny 313 a) - do 30.10. 2021r.

Dokładną lokalizację oddziałów można sprawdzić na stronie internetowej Bank Danych o Lasach lub aplikacji na telefony mobilne o tej samej nazwie (link: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ )

W trakcie prowadzonych prac drogi pozostaną otwarte, a ewentualne chwilowe utrudnienia mogą powstać podczas ścinki, zrywki i wywozu drewna z lasu. Rozpoczęte prace leśne to tak zwane cięcia rębne, których celem – oprócz pozyskania drewna – jest doprowadzenie do powstania nowego lasu. Dzięki nowoczesnym, zrównoważonym metodom gospodarowania, możemy w miejsce wyciętych drzew na powierzchniach rębnych przywrócić las zgodny z panującymi w tym miejscu warunkami przyrodniczymi, między innymi stosując naturalne odnowienie, które najczęściej już zostało zainicjonowane lub pojawi się w najbliższej przyszłości. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o stosowanie się do poleceń służby leśnej oraz pracowników Zakładu Usług Leśnych, realizujących prace.

Za utrudnienia przepraszamy.


Nowy Wiek (01.09 - 30.10.2021 r.)

Informujemy, że w okresie od 01.09.2021 r. prace leśne realizowane w leśnictwie Nowy Wiek odbywać się będą w sąsiedztwie: 

 • Szlaku Green Velo i czerwonego szlaku Kopernikowskiego w okolicy Mijsca Obslugi Rowerzystów Krzyżewo przy DW 504 ( oddział leśny 50 f) - do 31.10. 2021r.

Dokładną lokalizację oddziałów można sprawdzić na stronie internetowej Bank Danych o Lasach lub aplikacji na telefony mobilne o tej samej nazwie (link: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ )

 

W trakcie prowadzonych prac drogi pozostaną otwarte, a ewentualne chwilowe utrudnienia mogą powstać podczas ścinki, zrywki i wywozu drewna z lasu. Rozpoczęte prace leśne to tak zwane cięcia rębne, i trzebieżowe których celem – oprócz pozyskania drewna – jest doprowadzenie do powstania nowego lasu bądź pielęgnacji istniejącego. Dzięki nowoczesnym, zrównoważonym metodom gospodarowania, możemy w miejsce wyciętych drzew na powierzchniach rębnych przywrócić las zgodny z panującymi w tym miejscu warunkami przyrodniczymi, między innymi stosując naturalne odnowienie, które najczęściej już zostało zainicjonowane lub pojawi się w najbliższej przyszłości. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o stosowanie się do poleceń służby leśnej oraz pracowników Zakładu Usług Leśnych, realizujących prace.

Za utrudnienia przepraszamy.


Leśnictwo Dąbrowa (do 31.08.2021r.)

Informujemy, że w okresie od 01.07.2021 r. prace leśne realizowane w leśnictwie Dąbrowa odbywać się będą w sąsiedztwie:

 • ldrogi asfaltowej biegnącej pomiędzy miejscem postoju pojazdów w Krasnym Lesie a miejscowościa Jagodnik (prace prowadzone będą w oddziałe lesnym 315g, 312f) - do 31.08
 • Szlaku Green Velo i czerwonego szlaku Kopernikowskiego w okolicy jeziora Goplenica przed miejscowością Jagodnik ( oddział leśny 321 i) - do 31.08
 • w okolicy osiedla domów jednorodzinnych na Bielanach ( oddział lesny 331 a) - do 31.08

 

Dokładną lokalizację oddziałów można sprawdzić na stronie internetowej Bank Danych o Lasach lub aplikacji na telefony mobilne o tej samej nazwie (link: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ )

W trakcie prowadzonych prac drogi pozostaną otwarte, a ewentualne chwilowe utrudnienia mogą powstać podczas ścinki, zrywki i wywozu drewna z lasu.

 

Rozpoczęte prace leśne to tak zwane cięcia rębne, i trzebieżowe których celem – oprócz pozyskania drewna – jest doprowadzenie do powstania nowego lasu bądź pielęgnacji istniejącego. Dzięki nowoczesnym, zrównoważonym metodom gospodarowania, możemy w miejsce wyciętych drzew na powierzchniach rębnych przywrócić las zgodny z panującymi w tym miejscu warunkami przyrodniczymi, między innymi stosując naturalne odnowienie, które najczęściej już zostało zainicjonowane lub pojawi się w najbliższej przyszłości.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o stosowanie się do poleceń służby leśnej oraz pracowników Zakładu Usług Leśnych, realizujących prace.   

Za utrudnienia przepraszamy.

Leśnictwo Dębica (11.05- 31.05 .2021r.).

Informujemy, że w okresie od 11 do 31.05.2021r. prace leśne realizowane w leśnictwie Dębica odbywać się będą wzdłuż niebieskiego szlaku turystycznego w Bażantarnii na wysokości cmentarza komunalnego Dębica i ogródków działkowych w oddziale leśnym 344 d

Dokładną lokalizację oddziałów można sprawdzić na stronie internetowej Bank Danych o Lasach lub aplikacji na telefony mobilne o tej samej nazwie (link: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ )

 Niebieski szlak turystyczny przez cały czas trwania prac pozostanie drożny z zastrzeżeniem, że na odcinku realizowanych prac zostanie wyznaczone ok. 400 metrowe obejście szlaku. W trakcie prac mogą powstać chwilowe utrudnienia, polegające na zrywce i ścince drzew. Obszar wykonywanych prac jest oznaczony tablicami ostrzegawczymi, a prace wykonywane są ze szczególną ostrożnością.

 

Rozpoczęte prace leśne to tak zwane cięcia rębne, których celem – oprócz pozyskania drewna – jest doprowadzenie do odnowienia lasu (w miejscach gdzie zostały usunięte drzewa -rosną już młode drzewa lub zostaną posadzone w okresie do 5 lat). Dzięki nowoczesnym metodom gospodarowania, możemy w miejsce wyciętych drzew przywrócić las zgodny z panującymi warunkami przyrodniczymi, między innymi stosując naturalne odnowienie. W przyszłości będzie tu rósł las dębowy z bukiem i innymi gatunkami liściastymi oraz sosną i świerkiem. Prace wykonywane są w oparciu o Plan Urządzania Lasu, zgodnie z zasadami zrównoważonego i wielofunkcyjnego leśnictwa.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o zachowanie szczególnej ostrożność podczas pieszych wędrówek na wspomnianym odcinku szlaku oraz stosowanie się do poleceń służby leśnej i pracowników Zakładu Usług Leśnych, realizujących prace.   

 

Za utrudnienia przepraszamy.