Wydawca treści Wydawca treści

Leśnictwo Dąbrowa (do 30.10.2021r.)

Informujemy, że w okresie od 22.09 do 30.10.2021r. prace leśne realizowane w leśnictwie Dąbrowa odbywać się będą w sąsiedztwie:

szlaku rowerowego Green Velo (w dodziale leśnym 312 h)

Dokładną lokalizację oddziałów można sprawdzić na stronie internetowej Bank Danych o Lasach lub aplikacji na telefony mobilne o tej samej nazwie (link: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ )

W trakcie prowadzonych prac trasa rowerowa i szlak pieszy pozostaną otwarte z uwzględnieniem ewentualnych chwilowych utrudnienień, które mogą powstać podczas ścinki, zrywki i wywozu drewna z lasu. Rozpoczęte prace leśne to tak zwane trzebieżowe których celem – oprócz pozyskania drewna – jest pielęgnacja istniejącego drzewostanu. Dzięki wykonanemu przerzedzeniu drzew pozostałe drzewa uzyskają większą przestrzeń życiową, dostęp do wody, światła i zwiazków odżywczych. Przypominamy, że droga przy której prowadzone są prace, to wewnętrzna droga leśna, na której obowiązuje między innymi zakaz wjazdu dla pojazdów silnikowych. Poruszając się taką drogą zawsze należy zachować ostrożność ze względu na możliwość spotkania na niej maszyn leśnych oraz samochodów z drewnem i samochodów służby leśnej. Ze względów bezpieczeństwa prosimy także o stosowanie się do poleceń służby leśnej oraz pracowników Zakładu Usług Leśnych, realizujących prace.

 

Za utrudnienia przepraszamy.


Leśnictwo Kadyny (do 30.10. 2021r.)

Informujemy, że w okresie od 01.07 do 30.10.2021r. prace leśne realizowane w leśnictwie Kadyny odbywać się będą w sąsiedztwie:

 • czerwonego szlaku kopernikowskiego i szlaku rowerowego MTB ( w dodziale leśnym 126 b)
 • szlaku rowerowego MTB ( w oddziale leśnym 148 a)

Dokładną lokalizację oddziałów można sprawdzić na stronie internetowej Bank Danych o Lasach lub aplikacji na telefony mobilne o tej samej nazwie (link: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ )

W trakcie prowadzonych prac trasa rowerowa  i szlak pieszy pozostaną otwarte z uwzględnieniem  ewentualnych chwilowych utrudnienień, które mogą powstać podczas ścinki, zrywki i wywozu drewna z lasu.

 

Rozpoczęte prace leśne to tak zwane trzebieżowe których celem – oprócz pozyskania drewna – jest  pielęgnacja istniejącego drzewostanu. Dzięki wykonanemu przerzedzeniu drzew pozostałe drzewa uzyskają większą przestrzeń życiową, dostęp do wody, światła i zwiazków odżywczych.

Przypominamy, że droga przy której prowadzone są prace, to wewnętrzna droga leśna, na której obowiązuje między innymi zakaz wjazdu dla pojazdów silnikowych. Poruszając się taką drogą zawsze należy zachować ostrożność ze względu na możliwość spotkania na niej maszyn leśnych oraz samochodów z drewnem i samochodów służby leśnej. Ze względów bezpieczeństwa prosimy także o stosowanie się do poleceń służby leśnej oraz pracowników Zakładu Usług Leśnych, realizujących prace.   

Za utrudnienia przepraszamy.

Leśnictwo Dąbrowa (do 30.10.2021 r.)

Informujemy, że w okresie od 30.10.2021 r. prace leśne realizowane w leśnictwie Dąbrowa odbywać się będą w sąsiedztwie:

leśnej drogi asfaltowej pomiędzy Krasnym Lasam a Jagodnikiem (oddział leśny 313 a) - do 30.10. 2021r.

Dokładną lokalizację oddziałów można sprawdzić na stronie internetowej Bank Danych o Lasach lub aplikacji na telefony mobilne o tej samej nazwie (link: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ )

W trakcie prowadzonych prac drogi pozostaną otwarte, a ewentualne chwilowe utrudnienia mogą powstać podczas ścinki, zrywki i wywozu drewna z lasu. Rozpoczęte prace leśne to tak zwane cięcia rębne, których celem – oprócz pozyskania drewna – jest doprowadzenie do powstania nowego lasu. Dzięki nowoczesnym, zrównoważonym metodom gospodarowania, możemy w miejsce wyciętych drzew na powierzchniach rębnych przywrócić las zgodny z panującymi w tym miejscu warunkami przyrodniczymi, między innymi stosując naturalne odnowienie, które najczęściej już zostało zainicjonowane lub pojawi się w najbliższej przyszłości. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o stosowanie się do poleceń służby leśnej oraz pracowników Zakładu Usług Leśnych, realizujących prace.

Za utrudnienia przepraszamy.


Nowy Wiek (01.09 - 30.10.2021 r.)

Informujemy, że w okresie od 01.09.2021 r. prace leśne realizowane w leśnictwie Nowy Wiek odbywać się będą w sąsiedztwie: 

 • Szlaku Green Velo i czerwonego szlaku Kopernikowskiego w okolicy Mijsca Obslugi Rowerzystów Krzyżewo przy DW 504 ( oddział leśny 50 f) - do 31.10. 2021r.

Dokładną lokalizację oddziałów można sprawdzić na stronie internetowej Bank Danych o Lasach lub aplikacji na telefony mobilne o tej samej nazwie (link: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ )

 

W trakcie prowadzonych prac drogi pozostaną otwarte, a ewentualne chwilowe utrudnienia mogą powstać podczas ścinki, zrywki i wywozu drewna z lasu. Rozpoczęte prace leśne to tak zwane cięcia rębne, i trzebieżowe których celem – oprócz pozyskania drewna – jest doprowadzenie do powstania nowego lasu bądź pielęgnacji istniejącego. Dzięki nowoczesnym, zrównoważonym metodom gospodarowania, możemy w miejsce wyciętych drzew na powierzchniach rębnych przywrócić las zgodny z panującymi w tym miejscu warunkami przyrodniczymi, między innymi stosując naturalne odnowienie, które najczęściej już zostało zainicjonowane lub pojawi się w najbliższej przyszłości. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o stosowanie się do poleceń służby leśnej oraz pracowników Zakładu Usług Leśnych, realizujących prace.

Za utrudnienia przepraszamy.


Kąty Rybakie (do 30.11.2021 r.)

Informujemy, że w okresie od 06.09.2021 r. prace leśne realizowane w leśnictwie Kąty Rybackie odbywać się będą w sąsiedztwie:

Boiska gminnego ( oddział leśny 186 f) - do 30.11. 2021r.

Dokładną lokalizację oddziałów można sprawdzić na stronie internetowej Bank Danych o Lasach lub aplikacji na telefony mobilne o tej samej nazwie (link: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ )

W trakcie prowadzonych prac drogi pozostaną otwarte, a ewentualne chwilowe utrudnienia mogą powstać podczas ścinki, zrywki i wywozu drewna z lasu. Rozpoczęte prace leśne to tak zwane cięcia rębne, których celem – oprócz pozyskania drewna – jest doprowadzenie do powstania nowego lasu. Dzięki nowoczesnym, zrównoważonym metodom gospodarowania, możemy w miejsce wyciętych drzew na powierzchniach rębnych przywrócić las zgodny z panującymi w tym miejscu warunkami przyrodniczymi, między innymi stosując naturalne odnowienie, które najczęściej już zostało zainicjonowane lub pojawi się w najbliższej przyszłości. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o stosowanie się do poleceń służby leśnej oraz pracowników Zakładu Usług Leśnych, realizujących prace.

Za utrudnienia przepraszamy.


Leśnictwo Dąbrowa (do 31.08.2021r.)

Informujemy, że w okresie od 01.07.2021 r. prace leśne realizowane w leśnictwie Dąbrowa odbywać się będą w sąsiedztwie:

 • ldrogi asfaltowej biegnącej pomiędzy miejscem postoju pojazdów w Krasnym Lesie a miejscowościa Jagodnik (prace prowadzone będą w oddziałe lesnym 315g, 312f) - do 31.08
 • Szlaku Green Velo i czerwonego szlaku Kopernikowskiego w okolicy jeziora Goplenica przed miejscowością Jagodnik ( oddział leśny 321 i) - do 31.08
 • w okolicy osiedla domów jednorodzinnych na Bielanach ( oddział lesny 331 a) - do 31.08

 

Dokładną lokalizację oddziałów można sprawdzić na stronie internetowej Bank Danych o Lasach lub aplikacji na telefony mobilne o tej samej nazwie (link: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ )

W trakcie prowadzonych prac drogi pozostaną otwarte, a ewentualne chwilowe utrudnienia mogą powstać podczas ścinki, zrywki i wywozu drewna z lasu.

 

Rozpoczęte prace leśne to tak zwane cięcia rębne, i trzebieżowe których celem – oprócz pozyskania drewna – jest doprowadzenie do powstania nowego lasu bądź pielęgnacji istniejącego. Dzięki nowoczesnym, zrównoważonym metodom gospodarowania, możemy w miejsce wyciętych drzew na powierzchniach rębnych przywrócić las zgodny z panującymi w tym miejscu warunkami przyrodniczymi, między innymi stosując naturalne odnowienie, które najczęściej już zostało zainicjonowane lub pojawi się w najbliższej przyszłości.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o stosowanie się do poleceń służby leśnej oraz pracowników Zakładu Usług Leśnych, realizujących prace.   

Za utrudnienia przepraszamy.

Leśnictwo Dębica (11.05- 31.05 .2021r.).

Informujemy, że w okresie od 11 do 31.05.2021r. prace leśne realizowane w leśnictwie Dębica odbywać się będą wzdłuż niebieskiego szlaku turystycznego w Bażantarnii na wysokości cmentarza komunalnego Dębica i ogródków działkowych w oddziale leśnym 344 d

Dokładną lokalizację oddziałów można sprawdzić na stronie internetowej Bank Danych o Lasach lub aplikacji na telefony mobilne o tej samej nazwie (link: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ )

 Niebieski szlak turystyczny przez cały czas trwania prac pozostanie drożny z zastrzeżeniem, że na odcinku realizowanych prac zostanie wyznaczone ok. 400 metrowe obejście szlaku. W trakcie prac mogą powstać chwilowe utrudnienia, polegające na zrywce i ścince drzew. Obszar wykonywanych prac jest oznaczony tablicami ostrzegawczymi, a prace wykonywane są ze szczególną ostrożnością.

 

Rozpoczęte prace leśne to tak zwane cięcia rębne, których celem – oprócz pozyskania drewna – jest doprowadzenie do odnowienia lasu (w miejscach gdzie zostały usunięte drzewa -rosną już młode drzewa lub zostaną posadzone w okresie do 5 lat). Dzięki nowoczesnym metodom gospodarowania, możemy w miejsce wyciętych drzew przywrócić las zgodny z panującymi warunkami przyrodniczymi, między innymi stosując naturalne odnowienie. W przyszłości będzie tu rósł las dębowy z bukiem i innymi gatunkami liściastymi oraz sosną i świerkiem. Prace wykonywane są w oparciu o Plan Urządzania Lasu, zgodnie z zasadami zrównoważonego i wielofunkcyjnego leśnictwa.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o zachowanie szczególnej ostrożność podczas pieszych wędrówek na wspomnianym odcinku szlaku oraz stosowanie się do poleceń służby leśnej i pracowników Zakładu Usług Leśnych, realizujących prace.   

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 


Leśnictwo Kąty Rybackie (01.03.2020 - 30.05.2021 r.)

Informujemy, że w okresie do 31.05.2021 r. prace leśne realizowane w leśnictwie Kąty Rybackie odbywać się będą w sąsiedztwie:

 • trasy rowerowej (prace prowadzone będą w oddziałe 187f i 147a)
 • szlaku pieszego nordic walking  (prace prowadzone będą w oddziale 93i)
 •  

Dokładną lokalizację oddziałów można sprawdzić na stronie internetowej Bank Danych o Lasach lub aplikacji na telefony mobilne o tej samej nazwie (link: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ )

W trakcie prowadzonych prac trasa rowerowa oraz szlak nordic walking pozostaną otwarte, a ewentualne chwilowe utrudnienia mogą powstać podczas ścinki, zrywki i wywozu drewna z lasu.

 

Rozpoczęte prace leśne to tak zwane cięcia rębne, których celem – oprócz pozyskania drewna – jest doprowadzenie do powstania nowego lasu bądź pielęgnacji istniejącego. Dzięki nowoczesnym, zrównoważonym metodom gospodarowania, możemy w miejsce wyciętych drzew na powierzchniach rębnych przywrócić las zgodny z panującymi w tym miejscu warunkami przyrodniczymi, między innymi stosując naturalne odnowienie, które najczęściej już zostało zainicjonowane lub pojawi się w najbliższej przyszłości.

Przypominamy, że droga przy której prowadzone są prace, to wewnętrzna droga leśna, na której obowiązuje między innymi zakaz wjazdu dla pojazdów silnikowych. Poruszając się taką drogą zawsze należy zachować ostrożność ze względu na możliwość spotkania na niej maszyn leśnych oraz samochodów z drewnem i samochodów służby leśnej. Ze względów bezpieczeństwa prosimy także o stosowanie się do poleceń służby leśnej oraz pracowników Zakładu Usług Leśnych, realizujących prace.   

Za utrudnienia przepraszamy.


Leśnictwo Dąbrowa (18-30.11 2020r.)

Informujemy, że w okresie od 18.11 do 30.11. 2020 r. prace leśne realizowane w leśnictwie Dąbrowa odbywać się będą w sąsiedztwie:

 • leśnej drogi asfaltowej biegnącej pomiędzy Krasnym Lasem a Jagodnikiem i Jelenią Doliną   (prace prowadzone będą w oddziałe 285b )

Dokładną lokalizację oddziałów można sprawdzić na stronie internetowej Bank Danych o Lasach lub aplikacji na telefony mobilne o tej samej nazwie (link: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ )

W trakcie prowadzonych prac droga pozostanie otwarta, a ewentualne chwilowe utrudnienia mogą powstać podczas ścinki, zrywki i wywozu drewna z lasu.

 

Rozpoczęte prace leśne to tak zwane cięcia rębne, i trzebieżowe których celem – oprócz pozyskania drewna – jest doprowadzenie do powstania nowego lasu bądź pielęgnacji istniejącego. Dzięki nowoczesnym, zrównoważonym metodom gospodarowania, możemy w miejsce wyciętych drzew na powierzchniach rębnych przywrócić las zgodny z panującymi w tym miejscu warunkami przyrodniczymi, między innymi stosując naturalne odnowienie, które najczęściej już zostało zainicjonowane lub pojawi się w najbliższej przyszłości.

Przypominamy, że droga przy której prowadzone są prace, to wewnętrzna droga leśna, na której obowiązuje między innymi zakaz wjazdu dla pojazdów silnikowych. Poruszając się taką drogą zawsze należy zachować ostrożność ze względu na możliwość spotkania na niej maszyn leśnych oraz samochodów z drewnem i samochodów służby leśnej. Ze względów bezpieczeństwa prosimy także o stosowanie się do poleceń służby leśnej oraz pracowników Zakładu Usług Leśnych, realizujących prace.   

Za utrudnienia przepraszamy.

Materiały do pobrania


Jantar (05- 21 sierpień)

Informujemy, że w okresie od 05.08 do 21.08.2020 prace leśne realizowane w leśnictwie Jantar  odbywać się będą:

 

na fragmencie drogi leśnej prowadzącej do wejścia na plażę nr 89 i 90 (przedłużenie ulicy Bursztynowej w Mikoszewie (szczegóły na mapie poniżej)

 

Dokładną lokalizację oddziałów leśnych w których wykonywane będą prace ( oddział leśny 63a i 64a) można sprawdzić na stronie internetowej Bank Danych o Lasach lub aplikacji na telefony mobilne o tej samej nazwie (link: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ )

 

W trakcie prowadzonych prac szlaki turystyczne pozostają otwarte, a korzystanie z nich może zostać ograniczone tylko w niewielkim stopniu poprzez chwilowe zatrzymanie ruchu na czas ścinki, uprzątnięcia drzewa i jego wywozu. Droga na odcinku prowadzonych prac zostanie wyraźnie oznaczona. Zalecane obejście przez parking leśny i wejście na plażę nr 88

 

Rozpoczęte prace leśne to tak zwane cięcia rębne, i trzebieżowe których celem – oprócz pozyskania drewna – jest doprowadzenie do powstania nowego lasu bądź pielęgnacji istniejącego. Dzięki nowoczesnym, zrównoważonym metodom gospodarowania, możemy w miejsce wyciętych drzew na powierzchniach rębnych przywrócić las zgodny z panującymi w tym miejscu warunkami przyrodniczymi, między innymi stosując naturalne odnowienie, które najczęściej już zostało zainicjonowane lub pojawi się w najbliższej przyszłości.

 

Przypominamy, że droga przy której prowadzone są prace, to wewnętrzna droga leśna, na której obowiązuje między innymi zakaz wjazdu dla pojazdów silnikowych. Poruszając się taką drogą zawsze należy zachować ostrożność ze względu na możliwość spotkania na niej maszyn leśnych oraz samochodów z drewnem i samochodów służby leśnej. Ze względów bezpieczeństwa prosimy także o stosowanie się do poleceń służby leśnej oraz pracowników Zakładu Usług Leśnych, realizujących prace.  

 

Za utrudnienia przepraszamy

Kąty Rybackie (16.07 - 31.12 2020 r.)

Informujemy, że w okresie od 16.07 do 31.12.2020 prace leśne realizowane w leśnictwie Kąty Rybackie odbywać się będą w sąsiedztwie:

 • szlaku turystycznego Nordic Walking, który przebiega w lesie pomiędzy Kątami Rybackimi a plażą (adres leśny: 86 b - mapa)

Dokładną lokalizację oddziałów można sprawdzić na stronie internetowej Bank Danych o Lasach lub aplikacji na telefony mobilne o tej samej nazwie (link: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ )

W trakcie prowadzonych prac szlaki turystyczne pozostają otwarte, a korzystanie z nich może zostać ograniczone tylko w niewielkim stopniu poprzez chwilowe zatrzymanie ruchu na czas ścinki, uprzątnięcia drzewa i jego wywozu. Droga na odcinku prowadzonych prac zostanie wyraźnie oznaczona.

 

Rozpoczęte prace leśne to tak zwane cięcia rębne, i trzebieżowe których celem – oprócz pozyskania drewna – jest doprowadzenie do powstania nowego lasu bądź pielęgnacji istniejącego. Dzięki nowoczesnym, zrównoważonym metodom gospodarowania, możemy w miejsce wyciętych drzew na powierzchniach rębnych przywrócić las zgodny z panującymi w tym miejscu warunkami przyrodniczymi, między innymi stosując naturalne odnowienie, które najczęściej już zostało zainicjonowane lub pojawi się w najbliższej przyszłości.

Przypominamy, że droga przy której prowadzone są prace, to wewnętrzna droga leśna, na której obowiązuje między innymi zakaz wjazdu dla pojazdów silnikowych. Poruszając się taką drogą zawsze należy zachować ostrożność ze względu na możliwość spotkania na niej maszyn leśnych oraz samochodów z drewnem i samochodów służby leśnej. Ze względów bezpieczeństwa prosimy także o stosowanie się do poleceń służby leśnej oraz pracowników Zakładu Usług Leśnych, realizujących prace.   

Za utrudnienia przepraszamy.

  

Materiały do pobrania


Prace leśne w leśnictwie Dębica (13.07 - 31.07.2020 r.) - Bażantarnia

Informujemy, że w okresie od 13.07 do 31.07. 2020 r. prace leśne realizowane w leśnictwie Dębica odbywać się będą w sąsiedztwie:

 

 • szlaku rowerowego GreenVelo   oraz  czerwonego szlaku pieszego w Elbląskiej Bażantarni (prace prowadzone będą w oddziałach leśnyych 339i, b oraz 338l)

 

 

Dokładną lokalizację oddziałów można sprawdzić na stronie internetowej Bank Danych o Lasach lub aplikacji na telefony mobilne o tej samej nazwie (link: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ )

 

W trakcie prowadzonych prac szlak rowerowy i pieszy pozostaną otwarte, a ewentualne chwilowe utrudnienia mogą powstać podczas ścinki, zrywki i wywozu drewna z lasu. Prace prowadzone będą przy wykorzystaniu wielooperacyjnej maszyny – Harwestera.

 

Rozpoczęte prace leśne to tak zwane cięcia trzebieżowe, których celem – oprócz pozyskania drewna – jest pielęgnacji istniejącego drzewostanu. Zabieg ten wykonuje się nieco wyprzedając naturalne zjawisko wydzielania się (zamierania) słabszych drzew co pozwala na pozyskanie drewna zanim ich drewno straci swoje naturalne właściwości.  Dzięki temu zabiegowi pozostałe w lesie drzewa uzyskają więcej przestrzeni do wzrostu, światła oraz wody.

 

Przypominamy, że drogi przy której prowadzone są prace, to wewnętrzne drogi leśne, na których obowiązuje między innymi zakaz wjazdu dla pojazdów silnikowych. Poruszając się takimi drogami zawsze należy zachować ostrożność ze względu na możliwość spotkania na niej maszyn leśnych oraz samochodów z drewnem i samochodów służby leśnej. Ze względów bezpieczeństwa prosimy także o stosowanie się do poleceń służby leśnej oraz pracowników Zakładu Usług Leśnych, realizujących prace.  

Za utrudnienia przepraszamy.


Leśnictwo Dębica (13.07 - 31.12.2020 r.)

Informujemy, że w okresie od 13.07 do 31.12. 2020 r. prace leśne realizowane w leśnictwie Dąbica odbywać się będą w sąsiedztwie:

 • zielonego szlaku pieszego w Bażantrni na odcinku od wiaty Parasol do miejscowości Stagniewo  (prace prowadzone będą w oddziałe 341 i 343 )

Dokładną lokalizację oddziałów można sprawdzić na stronie internetowej Bank Danych o Lasach lub aplikacji na telefony mobilne o tej samej nazwie (link: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ )

W trakcie prowadzonych prac szlak pieszy pozostanie otwarty, a ewentualne chwilowe utrudnienia mogą powstać podczas ścinki, zrywki i wywozu drewna z lasu.

 

Rozpoczęte prace leśne to tak zwane cięcia rębne, i trzebieżowe których celem – oprócz pozyskania drewna – jest doprowadzenie do powstania nowego lasu bądź pielęgnacji istniejącego. Dzięki nowoczesnym, zrównoważonym metodom gospodarowania, możemy w miejsce wyciętych drzew na powierzchniach rębnych przywrócić las zgodny z panującymi w tym miejscu warunkami przyrodniczymi, między innymi stosując naturalne odnowienie, które najczęściej już zostało zainicjonowane lub pojawi się w najbliższej przyszłości.

Przypominamy, że droga przy której prowadzone są prace, to wewnętrzna droga leśna, na której obowiązuje między innymi zakaz wjazdu dla pojazdów silnikowych. Poruszając się taką drogą zawsze należy zachować ostrożność ze względu na możliwość spotkania na niej maszyn leśnych oraz samochodów z drewnem i samochodów służby leśnej. Ze względów bezpieczeństwa prosimy także o stosowanie się do poleceń służby leśnej oraz pracowników Zakładu Usług Leśnych, realizujących prace.   

Za utrudnienia przepraszamy.

Jantar (08 –30 czerwiec 2020 r.)

Informujemy, że w okresie od 8.06 do 30.06. prace leśne realizowane w leśnictwie Jantar  odbywać się będą w sąsiedztwie:

 • leśnego miejsca postoju pojazdów w Mikoszewie z dojazdem od ulicy Bursztynowej, (prace prowadzone będą w oddziałach 64c i 63b – mapa)
 • ścieżki rowerowej w Mikoszewie na wysokości ul. Brzegowej i Wiślanej  (prace prowadzone będą w oddziałach 66m i 66k, 67m)

Dokładną lokalizację oddziałów można sprawdzić na stronie internetowej Bank Danych o Lasach lub aplikacji na telefony mobilne o tej samej nazwie (link: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ )

W trakcie prowadzonych prac miejsce postoju pojazdów pozostanie otwarte, a ewentualne chwilowe utrudnienia mogą powstać jedynie podczas zrywki i wywozu drewna z lasu.

 

Rozpoczęte prace leśne to tak zwane cięcia rębne, i trzebieżowe których celem – oprócz pozyskania drewna – jest doprowadzenie do powstania nowego lasu bądź pielęgnacji istniejącego. Dzięki nowoczesnym, zrównoważonym metodom gospodarowania, możemy w miejsce wyciętych drzew na powierzchniach rębnych przywrócić las zgodny z panującymi w tym miejscu warunkami przyrodniczymi, między innymi stosując naturalne odnowienie, które najczęściej już zostało zainicjonowane lub pojawi się w najbliższej przyszłości.

Przypominamy, że droga przy której prowadzone są prace, to wewnętrzna droga leśna, na której obowiązuje między innymi zakaz wjazdu dla pojazdów silnikowych. Poruszając się taką drogą zawsze należy zachować ostrożność ze względu na możliwość spotkania na niej maszyn leśnych oraz samochodów z drewnem i samochodów służby leśnej. Ze względów bezpieczeństwa prosimy także o stosowanie się do poleceń służby leśnej oraz pracowników Zakładu Usług Leśnych, realizujących prace.   

Za utrudnienia przepraszamy.


Krynica Morska (08 –30 czerwiec 2020 r.)

 Informujemy, że w okresie od 8.06 do 30.06. prace leśne realizowane w leśnictwie Krynica Morska  odbywać się będą w sąsiedztwie:

•             drogi dojazdowej do parkingu leśnego  i portu oraz przy trasie rowerowej  w miejscowości Piaski  (w oddziałach 7i oraz 8b – mapa)

Dokładną lokalizację oddziałów można sprawdzić na stronie internetowej Bank Danych o Lasach lub aplikacji na telefony mobilne o tej samej nazwie (link: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ )

W trakcie prowadzonych prac droga dojazdowa do miejsca postoju oraz trasa rowerowa pozostają przejezdne, a ewentualne chwilowe utrudnienia mogą powstać jedynie podczas zrywki i wywozu drewna z lasu.

 

Rozpoczęte prace leśne to tak zwane cięcia rębne, i trzebieżowe których celem – oprócz pozyskania drewna – jest doprowadzenie do powstania nowego lasu bądź pielęgnacji istniejącego. Dzięki nowoczesnym, zrównoważonym metodom gospodarowania, możemy w miejsce wyciętych drzew na powierzchniach rębnych przywrócić las zgodny z panującymi w tym miejscu warunkami przyrodniczymi, między innymi stosując naturalne odnowienie, które najczęściej już zostało zainicjonowane lub pojawi się w najbliższej przyszłości.

Przypominamy, że droga przy której prowadzone są prace, to wewnętrzna droga leśna, na której obowiązuje między innymi zakaz wjazdu dla pojazdów silnikowych. Poruszając się taką drogą zawsze należy zachować ostrożność ze względu na możliwość spotkania na niej maszyn leśnych oraz samochodów z drewnem i samochodów służby leśnej. Ze względów bezpieczeństwa prosimy także o stosowanie się do poleceń służby leśnej oraz pracowników Zakładu Usług Leśnych, realizujących prace.   

Za utrudnienia przepraszamy.