Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Historia Nadleśnictwa Elbląg

W 1945 r. na terenie obecnie zarządzanym przez Nadleśnictwo Elbląg powstały dwa Nadleśnictwa: Elbląg, Stegna i Leśny Zakład Doświadczalny Szko­ły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (obejmujący lasy wokół Kadyn).

W związku z przejęciem lasów miejskich miasta Elbląga (ponad 3 000 ha), w dniu 1.01.1951 r. utwo­rzono Nadleśnictwo Tolkmicko (z części lasów Nad­leśnictwa Elbląg oraz lasów Szkoły Głównej Gospo­darstwa Wiejskiego), którego nazwę zmieniono póź­niej na Nadleśnictwo Kadyny.

W roku 1973 w wyniku reformy Lasów Państwo­wych, zlikwidowano Nadleśnictwa Kadyny
i Stegna przyłączając je do Nadleśnictwa Elbląg.

W okresie od 01.07.1975 – 01.01.1982 Nadleśnictwo Elbląg należało terytorialnie do OZLP w Olsztynie (po likwidacji w tym okresie OZLP w Gdańsku).

Obecnie Nadleśnictwo Elbląg składa się z trzech Obrębów leśnych: Elbląg, Kadyny, Stegna, w skład których wchodzi 14 leśnictw oraz Gospodarstwo Szkółkarskie Buczyna.