Położenie

Nadleśnictwo Elbląg położone jest w Północnej Polsce i obejmuje Mierzeję Wiślaną, Żuławy, i Wysoczyznę Elbląską.

Historia

Historia Nadleśnictwa Elbląg

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.