Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Elbląg położone jest w Północnej Polsce i obejmuje Mierzeję Wiślaną, Żuławy, i Wysoczyznę Elbląską.

    Nadleśnictwo Elbląg jest jednym z czternastu nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Nadleśnictwo jest położone na terenie dwóch województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz pięciu powiatów elbląskiego grodzkiego i ziemskiego, braniewskiego, malborskiego i nowodworskiego. Nadleśnictwo Elbląg jest jednym z największych w Polsce pod względem zasięgu terytorialnego i wynosi 186 394 ha i obejmuje 22 gminy i 219 obrębów ewidencyjnych.

Mierzeja Wiślana

    Teren nadleśnictwa w całości wchodzi w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Elbląsko-Żuławskie". Rozproszenie lasów jest stosunkowy duże i wynosi ok. 50 km z północnego wschodu na południowy zachód (od Fromborka do Malborka) oraz około 55 km z północnego zachodu na południowy wschód (od Mikoszewa do Zalesia). Lasy nadleśnictwa otaczają dwa duże zbiorniki wodne: Zalew Wiślani i Jezioro Drużno co determinuje misje i cele działania Leśnego Kompleksu Promocyjnego związane z zachowaniem wyjątkowych w skali całego kraju warunków bytowania ptactwa. 

 Jezioro Drużno