Wydawca treści Wydawca treści

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF (Hight Conservation Value Forests) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń "Grupa Robocza FSC - Polska".

1. Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych są przyporządkowane do poszczególnych kategorii:

HCVF 1 Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych

HCVF 1.1. Obszary chronione

HCVF 1.1. a Lasy w rezerwatach

HCVF 1.1.b Lasy w parkach krajobrazowych

HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

HCVF 3. Ekosystemy skarajnie rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadki i ginące, marginalnie z punktu widzenia gospodarki lesnej

HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiace ważne obszary gospodarki leśnej

HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych

HCVF 4.1. Lasy wodochronne

HCVF 4.2. Lasy gleboochronne

HCVF 5. Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności - kategoria niw ma zastosowania w warunkach Polski

HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

2. Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce - plik do pobrania HCVF kryteria wyznaczania.

3. Powierzchnia poszczególnych kategorii lasów hcvf w Nadleśnictwie Elbląg - plik do pobrania - tabela.

4. Rozmieszczenie lasów hcvf w Nadleśnictwie Elbląg- poniżej pliki do pobrania:

HCVF 1.1 Obszary chronione, wykaz adresów leśnych

HCVF 1.2 Ostoje zagrożonych i ginących gatunków - dane do użytku wewnętrznego

W związku z powyższym ewentualne pytania dotyczące lokalizacji stref chronionych prosze kierować do właściwego terytorialnie Dyrektora RDOŚ

HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej, oraz wykaz adresów leśnych

HCVF 3. Ekosystemy skarajnie rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy, oraz wykaz adresów leśnych część 1  i część 2

HCVF 4.1. Lasy wodochronne, oraz wykaz adresow leśnych

HCVF 4.2. Lasy gleboochronne, oraz wykaz adresów leśnych

HCVF 6. Lasy kluczowe dla tozsamości kulturowej lokalnych społeczności, oraz wykaz adresów leśnych część 1 i część 2

Informacji dotyczących adresów leśnych ( z wyjątkiem kategorii 2 i 3 tu pytania prosimy kierować do RDLP w Gdańsku) udziela:

Pan  Łukasz Kruk, tel. (55) 230-85-31 wew.: *336, e-mail: lukasz.kruk@gdansk.lasy.gov.pl Uczestnictwo osób i instytucji w procesie typowania nowych powierzchni hcvf oraz wnoszenia uwag i wniosków dotyczących istniejących powierzchni hcvf.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi oraz własne propozycje dotyczące nowych obszarów HCVF można nadal zgłaszać do Nadleśnictwa Elbląg.

Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Pan  Łukasz Kruk, tel. (55) 230-85-31 wew.: *336, e-mail: lukasz.kruk@gdansk.lasy.gov.pl

Osoby lub organizacje społeczne zainteresowane wyznaczaniem w roku 2013 powierzchni leśnych o szczególnych walorach przyrodniczych - HCVF, zapraszamy do konsultacji .

Wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące powyższych obszarów prosimy zgłaszać do Pana  Łukasza Kruka, tel. (55) 230-85-31 wew.: *336, e-mail: lukasz.kruk@gdansk.lasy.gov.pl