Wydawca treści Wydawca treści

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF (Hight Conservation Value Forests) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń "Grupa Robocza FSC - Polska".

1. Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych są przyporządkowane do poszczególnych kategorii:

HCVF 1 Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych

HCVF 1.1. Obszary chronione

HCVF 1.1. a Lasy w rezerwatach

HCVF 1.1.b Lasy w parkach krajobrazowych

HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

HCVF 3. Ekosystemy skarajnie rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadki i ginące, marginalnie z punktu widzenia gospodarki lesnej

HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiace ważne obszary gospodarki leśnej

HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych

HCVF 4.1. Lasy wodochronne

HCVF 4.2. Lasy gleboochronne

HCVF 5. Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności - kategoria niw ma zastosowania w warunkach Polski

HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

2. Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce - plik do pobrania HCVF kryteria wyznaczania.

3. Powierzchnia poszczególnych kategorii lasów hcvf w Nadleśnictwie Elbląg - plik do pobrania - tabela.

4. Rozmieszczenie lasów hcvf w Nadleśnictwie Elbląg- poniżej pliki do pobrania:

HCVF 1.1 Obszary chronione

HCVF 1.2 Ostoje zagrożonych i ginących gatunków - dane do użytku wewnętrznego

W związku z powyższym ewentualne pytania dotyczące lokalizacji stref chronionych prosze kierować do właściwego terytorialnie Dyrektora RDOŚ

HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

HCVF 3. Ekosystemy skarajnie rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

HCVF 4.1. Lasy wodochronne

HCVF 4.2. Lasy gleboochronne

HCVF 6. Lasy kluczowe dla tozsamości kulturowej lokalnych społeczności

Informacji dotyczących adresów leśnych ( z wyjątkiem kategorii 2 i 3 tu pytania prosimy kierować do RDLP w Gdańsku) udziela:

Anna Koniecko tel. (55) 230 85 39 e-mail: anna.koniecko@gdansk.lasy.gov.pl Uczestnictwo osób i instytucji w procesie typowania nowych powierzchni hcvf oraz wnoszenia uwag i wniosków dotyczących istniejących powierzchni hcvf.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi oraz własne propozycje dotyczące nowych obszarów HCVF można nadal zgłaszać do Nadleśnictwa Elbląg.

Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Pani Anna Koniecko, tel. (55) 230 85 39, e-mail: anna.koniecko@gdansk.lasy.gov.pl

Osoby lub organizacje społeczne zainteresowane wyznaczaniem w roku 2013 powierzchni leśnych o szczególnych walorach przyrodniczych - HCVF, zapraszamy do konsultacji .

Wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące powyższych obszarów prosimy zgłaszać do Pani Anna Koniecko tel. (55) 230 85 39 lub e-mail : anna.koniecko@gdansk.lasy.gov.pl.