Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja imprez i wydarzeń na gruntach Lasów Państwowych

Aby zorganizowac wydrzenie lub impreze na gruntach lasow Państwoch prosimy najpierw zapoznać się z Regulaminem określającym tryb postępowania przy organizowaniu imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, turystycznym i edukacyjnym na gruntach leśnych będących w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Elbląg, a następnie wypełnić i przesłac odpowiednie dokumenty dostępne do pobrania poniżej.

 

Osobą do kontaktu w powyższej sprawei jest St. Specjalista SL ds. edukacji leśnej i turystyki:

Jarosław Mytych - Tel.: 55 230 85 31 wew.: *681