Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne nadleśnictwa

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe z dominacją buka, brzozy i dębu.

 

Udział siedlisk leśnych

 • 24,71 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku,
 • 67,78 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych głownie buk dąb, brzoza,
 • 7,51 proc. – olsy i łegi czyli lasy porastające wilgotne i żyzne tereny.

Udział gatunków lasotwórczych

 • 32,4 proc. – sosna,
 • 27,3 proc. –  buk,
 • 12,2 proc. – brzoza,
 • 9,8 proc. – dąb,
 • 9 proc. – olcha,
 • 3 proc. – modrzew,
 • 2,9 proc. – świerk,
 • 2,3 proc. – pozostałe gatunki

Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 8,4 proc. – I klasa
 • 11,6 proc. – II klasa
 • 23,9 proc. – III klasa
 • 14,7 proc. – IV klasa
 • 12 proc. – V klasa
 • 29,4 proc. – VI klasa i starsze